Konfigurowanie opcji skanowania

Program Norton 360 Online umożliwia skonfigurowanie opcji skanowania dla każdego dostosowywanego skanowania. Opcje skanowania domyślnie odzwierciedlają bieżące ustawienia ustawień z obszaru Skanowania komputera w oknie Ustawienia. Wprowadzone zmiany dotyczą tylko bieżącego skanowania.

Oprócz skanowań niestandardowych utworzonych przez użytkownika, można skonfigurować opcje skanowania dla skanowań domyślnych. Można skonfigurować opcje pełnego skanowania systemu, skanowania szybkiego, skanowania dysku, skanowania folderu i skanowania pliku.

Aby skonfigurować opcje skanowania:

  1. W oknie głównym programu Norton 360 Online kliknij pozycję Zabezpieczenia komputera, a następnie kliknij pozycję Uruchom skanowania.

  2. W oknie Skanowania, w obszarze Skanowania komputera kliknij pozycję Skanowanie niestandardowe.

  3. Kliknij pozycję Przejdź.

  4. W oknie Skanowania, w kolumnie Edytuj skanowanie kliknij ikonę edycji obok skanowania, które chcesz zaplanować.

  5. W oknie Edycja skanowania, na karcie Opcje skanowania skonfiguruj opcje skanowania w żądany sposób.

  6. Kliknij przycisk OK.

Skanowania niestandardowe - informacje

Tworzenie skanowania niestandardowego

Skanowanie komputera - informacje

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Czy te informacje były pomocne?

Identyfikator dokumentu: v55933925_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 02/11/2011