Inne produkty

Wybieranie skanowanych elementów

Podczas konfigurowania skanowania niestandardowego użytkownik musi wybrać elementy, które mają być uwzględnione w skanowaniu. Można uwzględnić poszczególne pliki, foldery lub dyski. Do skanowania można dodać wiele dysków, folderów i plików. Możliwe jest również wykluczenie elementów ze skanowania.

Zaznaczenie dysku spowoduje, że do skanowania automatycznie dodane zostaną wszystkie znajdujące się na nim elementy, takie jak foldery i pliki. Zaznaczenie folderu spowoduje, że do skanowania zostaną dodane wszystkie znajdujące się w nim pliki.

Aby wybrać skanowane elementy:

 1. W oknie głównym programu Norton 360 Online kliknij pozycję Zabezpieczenia komputera, a następnie kliknij pozycję Uruchom skanowania.

 2. W oknie Skanowania, w obszarze Skanowania komputera kliknij pozycję Skanowanie niestandardowe.

 3. Kliknij pozycję Przejdź.

 4. W oknie Skanowania wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby dodać elementy do nowego skanowania, kliknij pozycję Utwórz skanowanie.

   Nazwę skanowania należy podać w polu Nazwa skanowania.

  • Aby dodać elementy do istniejącego skanowania, w kolumnie Edytuj skanowanie kliknij ikonę edycji skanowania, które chcesz zmodyfikować.

 5. W wyświetlonym oknie, na karcie Skanowane elementy wykonaj następujące czynności:

  • Aby dodać dyski, kliknij pozycję Dodaj dyski, w oknie dialogowym Skanowanie dysków wybierz żądane dyski, a następnie kliknij pozycję Dodaj.

  • Aby dodać foldery, kliknij pozycję Dodaj foldery, w oknie dialogowym Skanowanie folderów wybierz żądane foldery, a następnie kliknij pozycję Dodaj.

  • Aby dodać pliki, kliknij pozycję Dodaj pliki, w oknie dialogowym Pliki do skanowania wybierz żądane pliki, a następnie kliknij pozycję Dodaj.

  Jeśli z listy trzeba usunąć pozycję, zaznacz ją, a następnie kliknij opcję Usuń.

 6. Kliknij przycisk OK.

Tworzenie skanowania niestandardowego

Skanowania niestandardowe - informacje

Skanowanie komputera - informacje

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v55933860_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 01/11/2011