Download Insight

Okno Download Insight jest wyświetlane, gdy użytkownik:

  • Uruchomi albo zainstaluje nieznany plik na komputerze, a opcja Pełny raport funkcji Download Insight ma ustawienie Tylko niepotwierdzone.

  • Uruchomi albo zainstaluje bezpieczny lub nieznany plik na komputerze, a opcja Pełny raport funkcji Download Insight ma ustawienie Zawsze.

W oknie tym wyświetlane są szczegółowe informacje o pliku, takie jak nazwa i adres URL źródła, z którego został pobrany plik. Można też wyświetlić informacje takie, jak poziom zaufania i użytkowanie pliku we wspólnocie, data wydania pliku i jego stabilność.

Oceny stabilności pliku mogą się różnić w zależności od systemu operacyjnego.

Okno Download Insight zawiera różne opcje umożliwiające wybranie żądanego działania, które program Norton 360 Online ma zastosować do pobranego pliku. Opcje wyświetlane w oknie są różne, w zależności od poziomu reputacji pobranego pliku. Poniżej przedstawiono niektóre opcje dostępne w tym oknie:

Uruchom ten program

Umożliwia zainstalowanie programu wykonywalnego.

Anuluj uruchomienie

Umożliwia anulowanie instalacji programu wykonywalnego.

Usuń ten plik z systemu

Umożliwia usunięcie pliku z komputera.

W oknie Download Insight dostępne są również następujące dodatkowe opcje:

Więcej szczegółów

Umożliwia wyświetlenie istotnych informacji o pliku.

Po kliknięciu łącza Więcej szczegółów wyświetlane jest okno Informacje o pliku. W oknie tym wyświetlane są informacje takie jak szczegóły pochodzenia, operacje, poziom zaufania i użytkowanie we wspólnocie.

Ustawienia

Umożliwia wyświetlenie aktualnych ustawień funkcji Download Insight.

Po kliknięciu łącza Ustawienia program Norton 360 Online otwiera okno Ustawienia. W oknie tym można sprawdzić ustawienia opcji funkcji Download Intelligence.

Zawsze zezwalaj na ten plik (jeśli wybrano opcję Uruchom)

Umożliwia określenie, czy funkcja Download Insight ma znowu wyświetlać alert przy próbie wykonania tego samego pliku.

Domyślnie opcja ta jest zaznaczona. W takim przypadku program Norton 360 Online nie wyświetla ponownie alertu funkcji Download Insight w razie ponownego pobierania lub instalowania tego samego pliku.

Łącze Więcej informacji umożliwia dostęp do internetowej strony firmy Symantec zawierającej dodatkowe informacje o pliku. Opcja ta jest dostępna u dołu okna.

Funkcja Download Insight - informacje

Włączanie lub wyłączanie funkcji Download Intelligence

Konfigurowanie opcji Powiadomienia funkcji Download Insight

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v55875871_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 07/11/2011