Inne produkty

Wyniki skanowania - trwa skanowanie

Program Norton 360 Online aktualnie wykonuje skanowanie.

Podczas skanowania wyświetlane mogą być następujące stany:

Łączna liczba przeskanowanych elementów

Informuje o liczbie przeskanowanych plików, głównych rekordów rozruchowych lub rekordów rozruchowych.

Można kliknąć strzałkę listy rozwijanej, aby wyświetlić następujące szczegóły:

 • Obszary komputera przeskanowane przez program Norton 360 Online oraz liczba plików przeskanowanych w tych obszarach.

 • Liczba plików oznaczonych jako Norton - zaufane pliki.

 • Liczba plików, które zostały pominięte podczas skanowania. Te pliki już zostały przeskanowane i nie zmieniły się od ostatniego skanowania.

Łączna liczba wykrytych zagrożeń bezpieczeństwa

Informuje o liczbie wykrytych wirusów, programów typu spyware i innych zagrożeń.

Można kliknąć strzałkę listy rozwijanej, aby wyświetlić liczbę wykrytych zagrożeń poszczególnych typów.

Łączna liczba wyeliminowanych zagrożeń bezpieczeństwa

Informuje, ile elementów zostało wyeliminowanych.

Można kliknąć strzałkę listy rozwijanej, aby wyświetlić liczbę wyeliminowanych zagrożeń poszczególnych typów.

Łączna liczba zagrożeń bezpieczeństwa wymagających uwagi

Informuje, ilu zagrożeń nie udało się wyeliminować.

Łącze to umożliwia wyświetlenie dodatkowych szczegółów dotyczących tych elementów na karcie Wykryte zagrożenia.

Można użyć następujących opcji:

Wstrzymaj

Umożliwia tymczasowe wstrzymanie skanowania.

Aby kontynuować skanowanie, należy kliknąć opcję Wznów.

Zatrzymaj

Umożliwia zakończenie skanowania.

W celu potwierdzenia należy kliknąć przycisk Tak.

Podczas skanowania można skonfigurować dodatkowe opcje. Do wyboru są następujące opcje:

Po ukończeniu skanowania komputer

 • Pozostaw włączony

  Umożliwia dalszą pracę komputera po ukończeniu skanowania. Domyślnie opcja ta jest zaznaczona.

 • Wyłącz

  Wyłącza komputer po ukończeniu skanowania.

 • Wstrzymaj

  Po ukończeniu skanowania komputer przechodzi w tryb wstrzymania. Ta opcja jest wyświetlana tylko w przypadku, gdy użytkownik skonfigurował opcje zasilania komputera za pomocą Panelu sterowania systemu Windows.

 • Hibernuj

  Po ukończeniu skanowania komputer przechodzi w tryb hibernacji. Ta opcja jest wyświetlana tylko w przypadku, gdy użytkownik skonfigurował opcje zasilania komputera za pomocą Panelu sterowania systemu Windows.

Okno Zestawienie wyników - informacje

Okno Wykryto zagrożenia - informacje

Skanowanie komputera - informacje

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v55828322_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 19/04/2011