Inne produkty

Planowanie zadań programu Norton 360 Online

Program Norton 360 Online wykonuje większość operacji automatycznie w tle w czasie, gdy komputer jest włączony, ale nie jest wykrywana aktywność myszy ani klawiatury. Większą kontrolę nad czasem uruchamiania określonych zadań zapewnia narzędzie planowania.

Użytkownik może z dużą swobodą dostosować harmonogram niestandardowych zadań funkcji Zabezpieczenia komputera i Optymalizacja komputera. Po wybraniu częstotliwości podejmowania określonego działania (automatycznie, co tydzień, co miesiąc, ręcznie) wyświetlane są dodatkowe opcje. Na przykład po wybraniu harmonogramu tygodniowego należy też wybrać dzień i godzinę rozpoczęcia.

Dostępne są następujące ustawienia:

Automatycznie (zalecane)

Zadania będą uruchamiane automatycznie w razie potrzeby, gdy nie będzie używana mysz ani klawiatura.

Po uruchomieniu zadania wyświetlony może zostać mały komunikat w prawym dolnym rogu pulpitu systemu Windows.

Co tydzień

Zadania będą uruchamiane co tydzień w wybranych przez użytkownika dniach i o wybranych godzinach.

Co miesiąc

Zadania będą uruchamiane co miesiąc w wybranym przez użytkownika dniu i o wybranej godzinie.

Harmonogram ręczny

Pojedyncze zadania nie będą mogły być uruchamiane bez udziału użytkownika. Mogą być jednak uruchamiane jako część większej grupy zadań skanowania, na przykład przy pełnym skanowaniu systemu.

Wydajność komputera jest większa, jeśli zaplanowane jest przeprowadzanie najważniejszych operacji podczas bezczynności komputera. Po zaplanowaniu skanowań co tydzień lub co miesiąc i zaznaczeniu opcji Uruchamiaj tylko w czasie bezczynności program Norton 360 Online skanuje komputer, gdy nie jest on używany. Firma Symantec zaleca zaznaczenie opcji Uruchamiaj tylko w czasie bezczynności w celu zwiększenia wydajności komputera.

Można także przejść do okna Zarządzanie zestawami kopii zapasowej, klikając pozycję Kliknij tutaj, aby zaplanować tworzenie kopii zapasowej. Opcje harmonogramu kopii zapasowej można skonfigurować na karcie Kiedy.

Harmonogramy skanowania zabezpieczeń i wydajności

Planowanie automatycznych zadań - informacje

Włączanie i wyłączanie automatycznych zadań

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v5581675_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 24/07/2011