Inne produkty

Raport miesięczny

Raport miesięczny umożliwia wyświetlenia zestawienia operacji programu Norton 360 Online z ostatnich 30 dni. Można szybko sprawdzić liczbę znalezionych wirusów, zablokowanych prób włamań i wiele innych danych. Raport miesięczny zapewnia użytkownikowi aktualne dane statystyczne.

Aby zobaczyć listę poszczególnych elementów w każdej kategorii, należy przejść do okna głównego programu Norton 360 Online i kliknąć pozycję Wyświetl szczegóły w obszarze Zabezpieczenia komputera, Internet lub Kopia zapasowa i optymalizacja.

Sekcja Norton Cybercrime News zawiera najnowsze informacje o cyberprzestępczości i zabezpieczeniach internetowych. Opcja Przeczytaj więcej umożliwia przejście do internetowej witryny firmy Symantec i zapoznanie się z najnowszymi informacjami. Dostępne są również artykuły zawierające informacje o zachowywaniu bezpieczeństwa podczas przeglądania Internetu.

W sekcji Porada miesiąca znajdują się zalecenia dotyczące niektórych funkcji i usług produktu. W przypadku każdej zalecanej usługi i funkcji program Norton 360 Online wyświetla opcję Porada miesiąca. Opcję tę można kliknąć, aby dowiedzieć się więcej o polecanej przez program Norton 360 Online usłudze lub funkcji.

W oknie Raport miesięczny można wyświetlić następujące dane statystyczne:

Zabezpieczenia komputera

Umożliwia wyświetlenie szczegółów różnych ataków, przed którymi chroniony jest komputer

W sekcji Zabezpieczenia komputera można wyświetlić następujące szczegóły:

 • Liczba znalezionych wirusów i programów typu spyware

 • Liczba zagrożeń, przed którymi program Norton 360 Online chronił komputer

 • Liczba skanowanych elementów. Obejmuje liczbę plików, procesów i kluczy rejestru

 • Liczba elementów poddanych kwarantannie

 • Liczba przeprowadzonych pełnych skanowań systemu

 • Liczba przeprowadzonych skanowań szybkich

 • Procent plików oznaczonych jako Norton - zaufane pliki w systemie

 • Liczba blokowanych prób włamań

 • Liczba operacji monitorowanych przez zaporę

 • Liczba połączeń sieciowych monitorowanych przez zaporę

 • Liczba zagrożeń blokowanych przez zaporę

 • Liczba blokowanych niepożądanych wiadomości e-mail

 • Liczba skanowanych wiadomości e-mail

 • Liczba sygnatur systemu wykrywania włamań stosowanych w celu ochrony komputera

Internet

Umożliwia sprawdzenie szczegółów operacji funkcji Ochrona przed wyłudzeniem danych.

W sekcji Internet można wyświetlić następujące szczegóły:

 • Liczba blokowanych witryn wyłudzania danych.

 • Liczba destrukcyjnych witryn internetowych blokowanych przez program Norton Safe Web.

 • Liczba znanych uwierzytelnionych witryn internetowych odwiedzonych przez użytkownika.

 • Liczba witryn wyłudzania danych, przed którymi był chroniony użytkownik.

Kopia zapasowa i optymalizacja

Umożliwia sprawdzenie szczegółów operacji funkcji Kopia zapasowa oraz Optymalizacja.

W sekcji Kopia zapasowa i optymalizacja można wyświetlić następujące szczegóły:

 • Liczba plików uwzględnionych w kopii zapasowej utworzonej przy użyciu opcji Bezpieczny magazyn online.

 • Liczba plików uwzględnionych w kopii zapasowej utworzonej na dysku C komputera.

 • Liczba usuniętych plików tymczasowych programu Internet Explorer i systemu Windows.

 • Liczba plików zdefragmentowanych podczas optymalizacji dysku.

 • Liczba przestarzałych wpisów usuniętych z rejestru systemu Windows.

Funkcja Raport miesięczny wyświetla tylko dwie statystyki w każdej kategorii.

W oknie Historia zabezpieczeń dostępne są dodatkowe informacje o niektórych szczegółach raportu miesięcznego. Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat kategorii, należy kliknąć znajdujące się pod nią łącze.

jeśli program Norton 360 Online ma nie wyświetlać automatycznie raportu miesięcznego, należy zaznaczyć opcję Nie wyświetlaj automatycznie raportów miesięcznych. W razie zaznaczenia tej opcji program Norton 360 Online nie wyświetla raportu miesięcznego automatycznie co 30 dni.

Wyświetlanie raportu miesięcznego

Raport miesięczny - informacje

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v5581672_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 06/11/2011