Raport miesięczny programu Norton 360

Raport miesięczny umożliwia wyświetlenia zestawienia operacji programu Norton 360 z ostatnich 30 dni. Można szybko sprawdzić liczbę znalezionych wirusów, zablokowanych prób włamań i wiele innych danych.

Aby zobaczyć listę poszczególnych elementów w każdej kategorii, należy przejść do okna głównego programu Norton 360 i kliknąć pozycję Wyświetl szczegóły w obszarze Zabezpieczenia komputera, Ochrona tożsamości, Kopia zapasowa lub Optymalizacja komputera.

Raport miesięczny zapewnia użytkownikowi aktualne dane statystyczne. Wyświetlana jest w nim również porada miesiąca dotycząca funkcji i usług produktu. W przypadku każdej zalecanej usługi i funkcji program Norton 360 wyświetla opcję Porada miesiąca. Opcję tę można kliknąć, aby dowiedzieć się więcej o polecanej przez program Norton 360 usłudze lub funkcji.

Funkcja Raport miesięczny wyświetla tylko dwie statystyki w każdej kategorii.

Dostępne są następujące statystyki:

Zabezpieczenia komputera

Umożliwia wyświetlenie szczegółów różnych ataków, przed którymi chroniony jest komputer

W sekcji Zabezpieczenia komputera można wyświetlić następujące szczegóły:

 • Liczba znalezionych wirusów i programów typu spyware

 • Liczba zagrożeń, przed którymi program Norton 360 chronił komputer

 • Liczba skanowanych elementów. Obejmuje liczbę plików, procesów i kluczy rejestru

 • Liczba elementów poddanych kwarantannie

 • Liczba przeprowadzonych pełnych skanowań systemu

 • Liczba przeprowadzonych skanowań szybkich

 • Procent plików oznaczonych jako Norton - zaufane pliki w systemie

 • Liczba blokowanych prób włamań

 • Liczba operacji monitorowanych przez zaporę

 • Liczba połączeń sieciowych monitorowanych przez zaporę

 • Liczba zagrożeń blokowanych przez zaporę

 • Liczba blokowanych niepożądanych wiadomości e-mail

 • Liczba skanowanych wiadomości e-mail

 • Liczba sygnatur systemu wykrywania włamań stosowanych w celu ochrony komputera

Ochrona tożsamości

Umożliwia sprawdzenie szczegółów operacji funkcji Ochrona tożsamości.

W sekcji Ochrona tożsamości można wyświetlić następujące szczegóły:

 • Liczba blokowanych internetowych witryn wyłudzania danych

 • Liczba destrukcyjnych witryn internetowych blokowanych przez program Norton Safe Web

 • Liczba znanych uwierzytelnionych witryn internetowych odwiedzonych przez użytkownika

Kopia zapasowa

Umożliwia sprawdzenie szczegółów operacji funkcji Kopia zapasowa.

W sekcji Kopia zapasowa można wyświetlić następujące szczegóły:

 • Liczba plików uwzględnionych w kopii zapasowej utworzonej przy użyciu opcji Bezpieczny magazyn online.

 • Liczba plików uwzględnionych w kopii zapasowej utworzonej na dysku C komputera.

Optymalizacja komputera

Umożliwia sprawdzenie szczegółów operacji funkcji Optymalizacja komputera.

W sekcji Optymalizacja komputera można wyświetlić następujące szczegóły:

 • Liczba usuniętych plików tymczasowych programu Internet Explorer i systemu Windows.

 • Liczba plików zdefragmentowanych podczas optymalizacji dysku.

 • Liczba przestarzałych wpisów usuniętych z rejestru systemu Windows.

W oknie Historia zabezpieczeń dostępne są dodatkowe informacje o niektórych szczegółach raportu miesięcznego. Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat kategorii, należy kliknąć znajdujące się pod nią łącze.

Oprócz wyświetlania szczegółów, w oknie Raport miesięczny można wyświetlić następujące opcje:

Zasób zabezpieczeń

Umożliwia przejście do internetowej witryny firmy Symantec

Opcja Przeczytaj więcej w tej sekcji umożliwia przejście do internetowej witryny firmy Symantec i zapoznanie się z najnowszymi informacjami na temat bezpieczeństwa w Internecie. Dostępne są również artykuły zawierające informacje o zachowywaniu bezpieczeństwa podczas przeglądania Internetu.

Opcja ta jest wyświetlana w prawym górnym rogu okna Raport miesięczny.

Nie wyświetlaj automatycznie raportów miesięcznych

Umożliwia wybranie, czy program Norton 360 ma automatycznie wyświetlać raport miesięczny

W razie zaznaczenia tej opcji program Norton 360 nie wyświetla raportu miesięcznego automatycznie co 30 dni.

Opcja ta jest wyświetlana u dołu okna Raport miesięczny.

„Raport miesięczny - informacje”

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v5581672_N360_N360RET_5_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 31/10/2010