Raport miesięczny programu Norton 360

Raport miesięczny umożliwia wyświetlenia zestawienia operacji programu Norton 360 z ostatnich 30 dni. Można szybko sprawdzić liczbę znalezionych wirusów, zablokowanych prób włamań i wiele innych danych.

Aby zobaczyć listę poszczególnych elementów w każdej kategorii, należy przejść do okna głównego programu Norton 360 i kliknąć pozycję Wyświetl szczegóły w obszarze Zabezpieczenia komputera, Ochrona tożsamości, Kopia zapasowa lub Optymalizacja komputera.

Raport miesięczny zapewnia użytkownikowi aktualne dane statystyczne. Wyświetlana jest w nim również porada miesiąca dotycząca funkcji i usług produktu. W przypadku każdej zalecanej usługi i funkcji program Norton 360 wyświetla opcję Porada miesiąca. Opcję tę można kliknąć, aby dowiedzieć się więcej o polecanej przez program Norton 360 usłudze lub funkcji.

Funkcja Raport miesięczny wyświetla tylko dwie statystyki w każdej kategorii.

Dostępne są następujące statystyki:

Zabezpieczenia komputera

Umożliwia wyświetlenie szczegółów różnych ataków, przed którymi chroniony jest komputer

W sekcji Zabezpieczenia komputera można wyświetlić następujące szczegóły:

 • Liczba znalezionych wirusów i programów typu spyware

 • Liczba zagrożeń, przed którymi program Norton 360 chronił komputer

 • Liczba skanowanych elementów. Obejmuje liczbę plików, procesów i kluczy rejestru

 • Liczba elementów poddanych kwarantannie

 • Liczba przeprowadzonych pełnych skanowań systemu

 • Liczba przeprowadzonych skanowań szybkich

 • Procent plików oznaczonych jako Norton - zaufane pliki w systemie

 • Liczba blokowanych prób włamań

 • Liczba operacji monitorowanych przez zaporę

 • Liczba połączeń sieciowych monitorowanych przez zaporę

 • Liczba zagrożeń blokowanych przez zaporę

 • Liczba blokowanych niepożądanych wiadomości e-mail

 • Liczba skanowanych wiadomości e-mail

 • Liczba sygnatur systemu wykrywania włamań stosowanych w celu ochrony komputera

Ochrona tożsamości

Umożliwia sprawdzenie szczegółów operacji funkcji Ochrona tożsamości.

W sekcji Ochrona tożsamości można wyświetlić następujące szczegóły:

 • Liczba blokowanych internetowych witryn wyłudzania danych

 • Liczba destrukcyjnych witryn internetowych blokowanych przez program Norton Safe Web

 • Liczba znanych uwierzytelnionych witryn internetowych odwiedzonych przez użytkownika

Kopia zapasowa

Umożliwia sprawdzenie szczegółów operacji funkcji Kopia zapasowa.

W sekcji Kopia zapasowa można wyświetlić następujące szczegóły:

 • Liczba plików uwzględnionych w kopii zapasowej utworzonej przy użyciu opcji Bezpieczny magazyn online.

 • Liczba plików uwzględnionych w kopii zapasowej utworzonej na dysku C komputera.

Optymalizacja komputera

Umożliwia sprawdzenie szczegółów operacji funkcji Optymalizacja komputera.

W sekcji Optymalizacja komputera można wyświetlić następujące szczegóły:

 • Liczba usuniętych plików tymczasowych programu Internet Explorer i systemu Windows.

 • Liczba plików zdefragmentowanych podczas optymalizacji dysku.

 • Liczba przestarzałych wpisów usuniętych z rejestru systemu Windows.

W oknie Historia zabezpieczeń dostępne są dodatkowe informacje o niektórych szczegółach raportu miesięcznego. Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat kategorii, należy kliknąć znajdujące się pod nią łącze.

Oprócz wyświetlania szczegółów, w oknie Raport miesięczny można wyświetlić następujące opcje:

Zasób zabezpieczeń

Umożliwia przejście do internetowej witryny firmy Symantec

Opcja Przeczytaj więcej w tej sekcji umożliwia przejście do internetowej witryny firmy Symantec i zapoznanie się z najnowszymi informacjami na temat bezpieczeństwa w Internecie. Dostępne są również artykuły zawierające informacje o zachowywaniu bezpieczeństwa podczas przeglądania Internetu.

Opcja ta jest wyświetlana w prawym górnym rogu okna Raport miesięczny.

Nie wyświetlaj automatycznie raportów miesięcznych

Umożliwia wybranie, czy program Norton 360 ma automatycznie wyświetlać raport miesięczny

W razie zaznaczenia tej opcji program Norton 360 nie wyświetla raportu miesięcznego automatycznie co 30 dni.

Opcja ta jest wyświetlana u dołu okna Raport miesięczny.

„Raport miesięczny - informacje”

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

Identyfikator dokumentu: v5581672_N360_N360RET_5_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 31/10/2010