Inne produkty

Edycja skanowania - harmonogram skanowania

Okno Edycja skanowania - harmonogram skanowania umożliwia zaplanowanie skanowania. Program Norton 360 Online automatycznie uruchamia skanowanie w wybranym przez użytkownika terminie. Za pomocą opcji Nazwa skanowania można podać odpowiednią nazwę skanowania.

Opcje w sekcji Kiedy chcesz uruchamiać skanowanie umożliwiają zaplanowanie skanowania. Do wyboru są następujące opcje:

Nie planuj tego skanowania

Powoduje, że skanowanie nie jest zaplanowane.

Tę opcję należy wybrać, jeśli program Norton 360 Online ma nie uruchamiać automatycznie skanowania niestandardowego.

Uruchamiaj w określonych interwałach czasowych

Uruchamia skanowanie w określonych interwałach czasowych.

W polu Uruchamiaj co należy wpisać liczbę, a następnie wybrać żądany interwał czasowy z listy rozwijanej. Do wyboru są następujące opcje:

  • godzin(y)

  • dni

Codziennie

Uruchamia skanowanie codziennie o określonej godzinie.

W sekcji Czas rozpoczęcia należy wybrać żądany czas uruchamiania skanowania.

Co tydzień

Uruchamia skanowanie w określonym dniu każdego tygodnia o określonej godzinie.

W sekcji Czas rozpoczęcia należy wybrać żądany czas i dzień tygodnia uruchamiania skanowania.

Co miesiąc

Uruchamia skanowanie w określonym dniu każdego miesiąca o określonej godzinie.

W sekcji Czas rozpoczęcia należy wybrać żądany czas uruchamiania skanowania. W obszarze Wybierz daty należy kliknąć datę w kalendarzu w celu wybrania daty skanowania. Można kliknąć wiele dat, aby zaplanować skanowanie na wiele dat.

Za pomocą opcji w sekcji Uruchom skanowanie można skonfigurować dodatkowe opcje skanowania. Ponadto można określić działanie, które program Norton 360 Online ma wykonać na komputerze po ukończeniu skanowania zaplanowanego. Do wyboru są następujące opcje:

Tylko podczas bezczynności

Uruchamia skanowanie tylko w czasie, gdy komputer nie jest używany.

Jeśli komputer jest zajęty w zaplanowanym terminie, program Norton 360 Online nie uruchamia skanowania w zaplanowanym terminie. Wykrywa bezczynność komputera po zaplanowanym terminie i wtedy uruchamia skanowanie.

Tylko przy zasilaniu sieciowym

Uruchamia skanowanie tylko wówczas, gdy komputer jest podłączony do zewnętrznego źródła zasilania.

Gdy ta opcja jest zaznaczona, program Norton 360 Online nie uruchamia skanowania w zaplanowanym terminie, jeśli komputer jest zasilany z baterii.

Uniemożliwiaj wstrzymanie

Uniemożliwia przejście komputera w tryb wstrzymania lub hibernacji po ukończeniu skanowania.

Po ukończeniu skanowania

Wskazuje stan systemu po ukończeniu skanowania zaplanowanego.

Należy wybrać żądany stan komputera po ukończeniu skanowania. Do wyboru są następujące opcje:

  • Pozostaw włączony

  • Wyłącz

  • Hibernuj

  • Wstrzymaj

Jeśli na przykład uruchamianie skanowania jest zaplanowane na późno w nocy, można skonfigurować program Norton 360 Online do wyłączania komputera po ukończeniu skanowania.

To okno nie jest wyświetlane w przypadku edycji domyślnego skanowania dysku, skanowania folderu lub skanowania pliku. Tych skanowań nie można zaplanować.

Za pomocą opcji u dołu okna można zapisać lub anulować ustawienia skanowania. Do wyboru są następujące opcje:

Anuluj

Powoduje zamknięcie okna bez zapisania ustawień.

OK

Powoduje zapisanie ustawień skanowania i zamknięcie okna.

Skanowania niestandardowe - informacje

Tworzenie skanowania niestandardowego

Edycja skanowania niestandardowego

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v55648271_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 01/11/2011