Inne produkty

Edycja skanowania - skanowane elementy

Okno Edycja skanowania - skanowane elementy umożliwia dodanie plików i folderów do bieżącego skanowania. Za pomocą opcji w tym oknie można podać odpowiednią nazwę skanowania i wybrać skanowane elementy.

Do wyboru są następujące opcje:

Nazwa skanowania

Należy wpisać nazwę skanowania niestandardowego.

Nazwa musi być niepowtarzalna i nie może zawierać żadnych znaków specjalnych, takich jak ^\.|?*:<>/\;.

Nazwy skanowania domyślnego nie można edytować.

Dodaj dyski

Umożliwia dodanie dysków do bieżącego skanowania.

Zaznaczenie dysku spowoduje, że w skanowaniu uwzględnione zostaną wszystkie znajdujące się na nim foldery i pliki. W oknie dialogowym Skanuj dyski można wybrać wiele dysków.

Dodaj foldery

Umożliwia dodanie poszczególnych folderów do bieżącego skanowania.

Zaznaczenie folderu spowoduje, że do skanowania zostaną dodane wszystkie znajdujące się w nim pliki. W oknie dialogowym Skanuj folder można wybrać wiele folderów.

Dodaj pliki

Umożliwia dodanie poszczególnych plików do bieżącego skanowania.

Do skanowania można dodać wiele plików, naciskając klawisz Ctrl.

Usuń

Umożliwia usunięcie skanowanego elementu z listy Skanowane elementy.

Anuluj

Powoduje zamknięcie okna bez zapisania ustawień.

OK

Powoduje zapisanie ustawień skanowania i zamknięcie okna.

Jeśli edytowane jest skanowanie domyślne, nie można dodać do niego elementów. Można jednak dodać elementy do skanowań niestandardowych tworzonych przez użytkownika.

Skanowania niestandardowe - informacje

Tworzenie skanowania niestandardowego

Edycja skanowania niestandardowego

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v55648267_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 02/11/2011