Inne produkty

Włączanie lub wyłączanie funkcji Ostrzegaj o niskiej stabilności

Jeśli włączona jest opcja Ostrzegaj o niskiej stabilności, funkcja Download Insight wyświetla monit o wybranie odpowiedniego działania przy próbie pobrania niestabilnego pliku.

W razie wybrania dla opcji Pełny raport funkcji Download Insight ustawienia Nigdy funkcja Download Insight wykonuje jedną z następujących czynności:

  • W ogóle nie wyświetla monitów o podjęcie odpowiedniego działania, jeśli opcja Ostrzegaj o niskiej stabilności jest wyłączona. Okno Download Insight nie jest wyświetlane, gdy użytkownik próbuje otworzyć jakikolwiek pobrany plik.

  • Przy próbie pobrania niestabilnego pliku wyświetla monit o podjęcie odpowiedniego działania, jeśli opcja Ostrzegaj o niskiej stabilności jest włączona. Niebezpieczne pliki program Norton 360 Online identyfikuje jako zagrożenie bezpieczeństwa i usuwa.

Opcja Ostrzegaj o niskiej stabilności jest domyślnie wyłączona.

Aby włączyć lub wyłączyć funkcję Ostrzegaj o niskiej stabilności :

  1. W oknie głównym programu Norton 360 Online kliknij pozycję Ustawienia.

  2. Na karcie Ochrona przed włamaniami i ochrona przeglądarki, w obszarze Download Intelligence, w wierszu Ostrzegaj o niskiej stabilności wykonaj jedną z następujących czynności:

    • Aby włączyć funkcję Ostrzegaj o niskiej stabilności, przesuń przełącznik Wł./Wył. w lewo, w położenie .

    • Aby wyłączyć funkcję Ostrzegaj o niskiej stabilności, przesuń przełącznik Wł./Wył. w prawo, w położenie Wył.

  3. Kliknij przycisk Zastosuj, a następnie kliknij przycisk Zamknij.

Funkcja Download Insight - informacje

Włączanie lub wyłączanie funkcji Download Intelligence

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v54710131_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 07/11/2011