Inne produkty

Opcje hasła i zabezpieczeń sejfu tożsamości - informacje

Hasło sejfu tożsamości można zmienić w oknie ustawień hasła i zabezpieczeń sejfu tożsamości. Opcji tej można również użyć w celu ustawienia poziomu zabezpieczeń używania hasła sejfu tożsamości.

Poniższe opcje umożliwiają zmianę hasła sejfu tożsamości i ustawienie poziomów zabezpieczeń hasła:

Hasło sejfu tożsamości

Umożliwia zmianę hasła sejfu tożsamości i ustawienie nowej wskazówki dotyczącej hasła za pomocą opcji Zmień hasło.

Bezpieczeństwo hasła

Umożliwia określenie poziomu zabezpieczeń hasła sejfu tożsamości.

Dostępne są cztery poziomy zabezpieczeń hasła sejfu tożsamości. Wybierz jedną z następujących opcji:

 • Żądaj hasła na początku każdej sesji logowania

  Powoduje wyświetlanie monitu o podanie hasła sejfu tożsamości przy otwieraniu sejfu tożsamości.

  Hasła nie trzeba podawać ponownie, dopóki użytkownik jest zalogowany w systemie Windows.

  Należy używać tej opcji, aby dodatkowo zabezpieczyć poświadczenia logowania.

 • Żądaj hasła przed podaniem danych logowania

  Powoduje wyświetlanie monitu o podanie hasła sejfu tożsamości przed automatycznym wypełnieniem danych logowania w każdym formularzu elektronicznym.

  Dla poszczególnych danych logowania można ustawić wymaganie podania hasła sejfu tożsamości przed automatycznym wypełnieniem tych danych.

 • Automatycznie wyloguj z sejfu tożsamości, jeśli komputer jest nieaktywny przez: <nn> min

  Powoduje automatyczne wylogowanie z sejfu tożsamości po wybranym okresie bezczynności.

  Opcja ta jest przydatna, jeśli użytkownik często przebywa w miejscu, w którym do komputera mają dostęp inne osoby.

 • Hasło jest zbędne. Automatycznie zaloguj mnie podczas uruchamiania systemu Windows

  Gdy wybrana jest ta opcja, użytkownik jest automatycznie logowany do sejfu tożsamości podczas uruchamiania systemu Windows.

  Firma Symantec zaleca niewybieranie tej opcji.

  Ustawienie tej opcji jest zależne od konta użytkownika systemu Windows.

  Poprawność hasła sejfu tożsamości trzeba sprawdzić po każdej zmianie poziomu zabezpieczeń profilu na ustawienie mniej bezpieczne niż bieżący poziom zabezpieczeń. Opcja ta nie jest wyświetlana, jeśli użytkownik jest zalogowany do profilu przenośnego.

„Zmiana hasła hasła sejfu tożsamości”

„Określanie wykluczeń funkcji automatycznego wypełniania”

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v5467448_N360_N360RET_5_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 28/09/2010