Inne produkty

Opcje funkcji Sejf tożsamości - informacje

Opcje funkcji Sejf tożsamości umożliwiają skonfigurowanie sposobu, w jaki funkcja Sejf tożsamości ma zbierać, przechowywać i wyświetlać dane logowania do odwiedzanych stron internetowych. Funkcję Sejf tożsamości można skonfigurować do wyświetlania kart utworzonych dla witryn internetowych zawierających formularze. Można również wybrać region dla nowo tworzonych kart.

Dane logowania

Umożliwiają:

 • Skonfigurowanie funkcji Sejf tożsamości do zbierania i przechowywania danych logowania do stron internetowych oraz wypełniania danych logowania przy ponownych odwiedzinach na tych stronach internetowych.

 • Skonfigurowanie funkcji Sejf tożsamości do wyświetlania danych logowania przy każdych odwiedzinach na stronie internetowej, na której można podać wiele danych logowania.

Karty tożsamości

Umożliwiają:

 • Wyświetlanie utworzonych kart.

  Po przejściu na stronę internetową zawierającą formularze wyświetlane jest okno wyskakujące, zawierające listę dostępnych kart. W oknie tym wskazana jest również karta ewentualnie użyta wcześniej do wypełnienia formularza. Można wybrać żądaną kartę z listy i użyć zawartych na tej karcie informacji do wypełnienia formularza.

 • Wybranie regionu w celu utworzenia nowej karty.

  Wybrany region jest wyświetlany na karcie Ogólne okna Zarządzanie kartami. W oknie Zarządzanie kartami nie można zmodyfikować regionu.

  Wypełnianie formularzy elektronicznych to funkcja zależna od języka. W zależności od regionu użytkownika, w polu Kraj/region wyświetlana jest odpowiednia wartość domyślna.

  Podczas tworzenia karty ustawiany jest w niej domyślny region użytkownika. Jeśli użytkownik przejdzie na stronę internetową o regionie innym niż domyślny i użyje karty na tej stronie internetowej, pola mogą nie zostać wypełnione prawidłowo. Dla karty na przykład ustawiono domyślny region Stany Zjednoczone, a wyświetlana jest strona internetowa z Francji. W takim przypadku do wypełnienia formularza na stronie internetowej konieczna jest karta z regionem Francja.

  Przed wypełnianiem formularzy w witrynie internetowej używającej innego regionu firma Symantec zaleca zmianę regionu i utworzenie nowej karty.

  Można również przejść na stronę internetową o dowolnym regionie, a następnie utworzyć kartę. Służy do tego opcja Zarządzaj kartami w menu Norton na pasku narzędzi Norton. Utworzona zostanie karta o regionie odpowiadającym danej stronie internetowej. Karty tej można użyć do wypełnienia formularza na stronie internetowej.

 • Użycie funkcji automatycznego wypełniania podczas odwiedzania niebezpiecznych witryn internetowych.

  Użytkownik może utracić poufne dane, jeśli użyje ich w niebezpiecznych witrynach internetowych. W niebezpiecznych witrynach internetowych funkcja Sejf tożsamości wypełnia dane logowania lub szczegóły kart zgodnie z opcją ustawioną przez użytkownika.

  W celu określenia sposobu reagowania programu Norton Identity Safe na witryny internetowe zawierające zagrożenia bezpieczeństwa można użyć opcji Witryny automatycznego wypełniania zawierające zagrożenia bezpieczeństwa. Służą do tego opcje Tak, Nie i Pytaj.

 • Wyświetlanie komunikatu po włożeniu dysku zewnętrznego.

  Czasami użytkownik chce użyć profilu przenośnego, gdy zalogowany jest do innego profilu. Gdy użytkownik włoży dysk zewnętrzny zawierający skonfigurowany profil przenośny, funkcja Sejf tożsamości wyświetli okno dialogowe. To okno dialogowe umożliwia przełączenie się do profilu przenośnego. Ustawienie tej opcji jest zależne od konta użytkownika systemu Windows.

  Opcja Wyświetlaj monit o zalogowanie do profilu przenośnego przy podłączeniu urządzenia umożliwia włączenie lub wyłączenie tego ustawienia. Firma Symantec zaleca włączenie tej opcji.

 • Wyświetlenie ostrzeżenia o niebezpiecznym usuwaniu dysków zewnętrznych.

  Nie należy ręcznie odłączać dysku zewnętrznego. W przypadku ręcznego wyjęcia dysku zewnętrznego funkcja Sejf tożsamości wyświetla komunikat ostrzegawczy. Ustawienie tej opcji jest zależne od konta użytkownika systemu Windows.

  To ustawienie można włączyć lub wyłączyć za pomocą opcji Ostrzegaj o niebezpiecznym usuwaniu profilu przenośnego. Firma Symantec zaleca włączenie tej opcji.

„Zarządzanie danymi logowania”

„Dodawanie kart”

„Określanie wykluczeń funkcji automatycznego wypełniania”

„Przełączanie profili”

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v5467445_N360_N360RET_5_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 28/09/2010