Inne produkty

Importowanie danych sejfu tożsamości

Dane sejfu tożsamości można przywrócić z utworzonego wcześniej pliku kopii zapasowej. Można również zaimportować dane sejfu tożsamości z profilu przenośnego zapisanego w starszej wersji programu Norton 360 Online.

Zaimportowane dane użytkownik może scalić z magazynem, do którego jest zalogowany lub zastąpić nimi istniejące dane sejfu tożsamości przechowywane w magazynie, do którego jest zalogowany.

Opcje Scal z istniejącymi danymi i Zastąp istniejące dane są wyświetlane tylko podczas importowania danych sejfu tożsamości z pliku kopii zapasowej.

Podczas importowania danych sejfu tożsamości z profilu lokalnego lub przenośnego można jedynie scalić dane. Opcja Po scaleniu usuń oryginalne dane jest wyświetlana podczas importowania danych z profilu lokalnego lub przenośnego. Domyślnie opcja ta jest włączona.

Aby przywrócić dane:

 1. W oknie głównym programu Norton 360 Online kliknij pozycję Tożsamość, a następnie kliknij pozycję Zarządzaj ochroną tożsamości.

 2. W obszarze Sejf tożsamości, w wierszu Importowanie danych kliknij pozycję Konfiguruj.

 3. W oknie Importowanie danych sejfu tożsamości w obszarze Importuj moje dane z wybierz jedną z następujących opcji:

  • Profil przenośny (dysk:dysk:\)

   Opcja jest wyświetlana tylko po podłączeniu dysku zewnętrznego zawierającego profil przenośny.

  • Plik kopii zapasowej

   W przypadku wybrania tej opcji użytkownik musi wpisać lub wybrać lokalizację pliku, z którego mają zostać importowane dane.

 4. Jeśli kopia zapasowa danych została zabezpieczona hasłem, w polu Hasło należy wpisać hasło.

 5. Aby zaimportować dane z pliku kopii zapasowej, w obszarze Podczas importowania danych wybierz jedną z następujących opcji:

  • Scal z istniejącymi danymi

  • Zastąp istniejące dane

 6. Kliknij przycisk OK.

 7. W oknie dialogowym potwierdzenia kliknij przycisk OK.

Eksportowanie i importowanie danych sejf tożsamości - informacje

Eksportowanie danych sejfu tożsamości

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v5466277_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 12/09/2011