Inne produkty

Importowanie danych programu Norton Password Manager

Dane rozszerzenia Password Manager można przywrócić z utworzonego wcześniej pliku kopii zapasowej. Można również zaimportować dane rozszerzenia Norton Password Manager z profilu przenośnego zapisanego w starszej wersji programu Norton.

Opcje Scal zaimportowane dane z istniejącymi i Zastąp istniejące dane zaimportowanymi są wyświetlane podczas importowania danych rozszerzenia Norton Password Manager z pliku kopii zapasowej. Użytkownik może scalić zaimportowane dane ze skarbcem, do którego jest zalogowany lub zastąpić nimi istniejące dane przechowywane w skarbcu.

W razie importowania rozmiar pliku nie może przekraczać 15 MB w przypadku plików CSV. Program Norton Password Manager nie zezwala również na importowanie plików Norton Password Manager (.NPM).

Importowanie danych programu Norton Password Manager z przeglądarki

 1. Otwórz przeglądarkę.

 2. Kliknij przycisk Norton Password Manager w prawym górnym rogu przeglądarki.

 3. W wyświetlonym okienku wyskakującym kliknij opcję Otwórz skarbiec.

 4. W oknie Odblokuj skarbiec wpisz hasło skarbca programu i kliknij przycisk Otwórz skarbiec.

 5. Kliknij ikonę rozszerzenia Norton Password Manager i kliknij opcję Skarbiec.

 6. W oknie programu Norton Password Manager kliknij ikonę i kliknij przycisk Importuj skarbiec.

 7. W oknie Importuj hasła kliknij przycisk Pobierz i wykonuj instrukcje wyświetlane na ekranie, by pobrać i zapisać plik .zip.

 8. Wyodrębnij plik .zip i uruchom plik import_password.exe.

 9. W oknie Importuj hasła wykonuj instrukcje wyświetlane na ekranie, by pobrać i zapisać plik .json.

  Po zaimportowaniu danych logowania przez program Norton Password Manager, kliknij przycisk Importuj, by zaimportować dane logowania.

 10. Aby zakończyć import haseł, kliknij opcję Zakończ.

  Program Norton pozwala też importować dane logowania z innych menedżerów haseł. Dowiedz się, jak importować dane logowania z innych menedżerów haseł.

Import danych rozszerzenia Norton Password Manager z programu Norton

 1. Uruchom program Norton.

  Jeśli zobaczysz okno Moje konto Norton, obok opcji Bezpieczeństwo urządzenia kliknij przycisk Otwórz.

 2. W oknie głównym programu Norton dwukrotnie kliknij opcję Zabezpieczenia internetowe, a następnie kliknij opcję Password Manager.

 3. W oknie Norton Password Manager kliknij ikonę Ustawienia w dolnej części okna.

 4. Kliknij kartę Importuj/Eksportuj.

 5. W wierszu Importuj kliknij polecenie Importuj.

 6. W oknie Importuj skarbiec wybierz jedną z następujących opcji:

  • Scal zaimportowane dane z istniejącymi danymi

  • Zastąp istniejące dane importowanymi danymi

 7. Kliknij opcję Importuj.

 8. Przejdź do lokalizacji pliku, który chcesz zaimportować.

  Kopie zapasowe skarbca są dostępne w lokalizacji Moje dokumenty\Norton Password Manager Backups\<nazwa konta Norton>.

 9. Zaznacz plik, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

 10. Jeśli masz różne hasła danych logowania zapisane w aktualnie używanym skarbcu oraz importowanym skarbcu, program Norton wyświetli komunikat z żądaniem potwierdzenia. Wybierz jedną z następujących opcji:

  • Kliknij polecenie Zachowaj dotychczasowe hasło, aby zachować hasło zapisane w skarbcu w chmurze.

  • Kliknij polecenie Zachowaj zaimportowane hasło, aby zastąpić hasło zapisane w skarbcu w chmurze hasłem zapisanym w importowanym skarbcu.

 11. W oknie dialogowym potwierdzenia kliknij przycisk OK.

Film: Jak importować dane z rozszerzenia Password Manager

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v5466277
System operacyjny: Windows
Ostatnia modyfikacja: 21/06/2019