Inne produkty

Importowanie danych programu Norton Password Manager

Dane programu Password Manager można przywrócić z utworzonego wcześniej pliku kopii zapasowej. Automatyczna kopia zapasowa skarbca jest tworzona tylko po włączeniu tej funkcji. Domyślna lokalizacja folderu automatycznej kopii zapasowej do C:\Documents\Norton Password Manager.

Opcje Scal zaimportowane dane z istniejącymi i Zastąp istniejące dane zaimportowanymi są wyświetlane podczas importowania danych rozszerzenia Norton Password Manager z pliku kopii zapasowej. Użytkownik może scalić zaimportowane dane ze skarbcem, do którego jest zalogowany lub zastąpić nimi istniejące dane przechowywane w skarbcu.

W razie importowania rozmiar pliku nie może przekraczać 15 MB w przypadku plików CSV. Program Norton Password Manager nie zezwala również na importowanie plików Norton Password Manager (.NPM).

Import danych rozszerzenia Norton Password Manager z programu Norton

 1. Uruchom program Norton.

  Jeśli zobaczysz okno Moje konto Norton, obok opcji Bezpieczeństwo urządzenia kliknij przycisk Otwórz.

 2. W oknie głównym programu Norton dwukrotnie kliknij opcję Zabezpieczenia internetowe, a następnie kliknij opcję Password Manager.

 3. W oknie Norton Password Manager kliknij ikonę Ustawienia w dolnej części okna.

 4. Kliknij kartę Importuj/Eksportuj.

 5. W wierszu Importuj kliknij polecenie Importuj.

 6. W oknie Importuj skarbiec wybierz jedną z następujących opcji:

  • Scal zaimportowane dane z istniejącymi danymi

  • Zastąp istniejące dane importowanymi danymi

 7. Kliknij opcję Importuj.

 8. Przejdź do lokalizacji pliku, który chcesz zaimportować.

  Kopie zapasowe skarbca są dostępne w lokalizacji Moje dokumenty\Norton Password Manager Backups\<nazwa konta Norton>.

 9. Zaznacz plik, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

 10. Jeśli masz różne hasła danych logowania zapisane w aktualnie używanym skarbcu oraz importowanym skarbcu, program Norton wyświetli komunikat z żądaniem potwierdzenia. Wybierz jedną z następujących opcji:

  • Kliknij polecenie Zachowaj dotychczasowe hasło, aby zachować hasło zapisane w skarbcu w chmurze.

  • Kliknij polecenie Zachowaj zaimportowane hasło, aby zastąpić hasło zapisane w skarbcu w chmurze hasłem zapisanym w importowanym skarbcu.

 11. W oknie dialogowym potwierdzenia kliknij przycisk OK.

Video: How to import your Password Manager vault data

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v5466277
System operacyjny: Windows
Ostatnia modyfikacja: 16/04/2021