Inne produkty

Eksportowanie danych sejfu tożsamości

Dane znajdujące się w sejfie tożsamości można wyeksportować ze względów bezpieczeństwa albo w celu przeniesienia wszystkich danych z sejfu tożsamości na nowy komputer.

Pobranie danych sejfu tożsamości jest możliwe nawet po wygaśnięciu subskrypcji produktu.

Aby wyeksportować dane sejfu tożsamości:

 1. W oknie głównym programu Norton 360 Online kliknij pozycję Tożsamość, a następnie kliknij pozycję Zarządzaj ochroną tożsamości.

 2. W obszarze Sejf tożsamości, w wierszu Eksportowanie danych kliknij pozycję Konfiguruj.

 3. W oknie Eksportowanie danych sejfu tożsamości wybierz format pliku.

  Można wybrać jedno z następujących ustawień:

  • Format kopii zapasowej sejfu tożsamości

  • Zwykły tekst

 4. W polu Eksportuj moje dane do wpisz lub wybierz lokalizację, w której chcesz zapisać dane.

 5. Wpisz żądaną nazwę pliku.

 6. Aby dodatkowo zabezpieczyć kopię zapasową danych hasłem, wpisz i potwierdź hasło.

 7. Kliknij przycisk OK.

 8. W oknie dialogowym potwierdzenia kliknij przycisk OK.

Eksportowanie i importowanie danych sejf tożsamości - informacje

Importowanie danych sejfu tożsamości

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v5466274_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 06/11/2011