Inne produkty

Edytowanie danych logowania

Okno Edycja danych logowania umożliwia wyświetlenie wszystkich danych logowania, którymi ma zarządzać funkcja Sejf tożsamości.

Okno Edycja danych logowania zawiera następujące funkcje:

 • Umożliwia bezpieczne przechowywanie danych logowania do witryn internetowych.

 • Umożliwia zapisywanie wielu identyfikatorów lub kont i haseł dla witryny internetowej.

 • Umożliwia organizowanie danych logowania w różnych folderach.

 • Inteligentne wyszukiwanie określonych danych logowania.

 • Umożliwia zapisanie witryny internetowej pod nazwą inną niż nazwa domyślna.

 • Umożliwia wyświetlanie identyfikatora logowania i pokazywanie lub ukrywanie hasła.

 • Umożliwia wyświetlanie siły hasła wybranych danych logowania.

 • Umożliwia szybkie przechodzenie do strony logowania do witryny internetowej.

 • Umożliwia automatyczne podawanie danych logowania przy następnych odwiedzinach na stronach internetowych.

 • Umożliwia ręczne dodawanie danych logowania.

 • Umożliwia zmianę adresu URL w zapisanych danych logowania.

 • Umożliwia sprawdzenie czasu ostatniej zmiany ustawień zapisanych danych logowania.

Okno Edycja danych logowania umożliwia również wyświetlanie zapisanych dla witryny internetowej danych logowania i ich wypełnianie nawet po wygaśnięciu ważności produktu Norton 360 Online. Służy do tego menu Sejf tożsamości na pasku narzędzi Norton.

Aby utworzyć nowy folder:

 1. W oknie głównym programu Norton 360 Online kliknij pozycję Tożsamość, a następnie kliknij pozycję Zarządzaj ochroną tożsamości.

 2. W obszarze Sejf tożsamości, w wierszu Edytuj dane logowania kliknij pozycję Konfiguruj.

 3. W oknie Edycja danych logowania kliknij pozycję Utwórz nowy folder.

 4. W oknie dialogowym Nowy folder, w polu Wprowadź nazwę nowego folderu wpisz żądaną nazwę folderu.

 5. Kliknij przycisk OK.

 6. Kliknij przycisk Zamknij.

Aby ręcznie dodać dane logowania:

 1. W oknie głównym programu Norton 360 Online kliknij pozycję Tożsamość, a następnie kliknij pozycję Zarządzaj ochroną tożsamości.

 2. W obszarze Sejf tożsamości, w wierszu Edytuj dane logowania kliknij pozycję Konfiguruj.

 3. W oknie Edycja danych logowania kliknij pozycję Utwórz nowe dane logowania.

 4. W oknie dialogowym Nowe dane logowania wpisz adres URL witryny internetowej lub nazwę, dla której chcesz używać tych danych logowania.

  Adres URL należy poprzedzić przedrostkiem http.

 5. Kliknij przycisk OK.

 6. W oknie dialogowym Nazwa użytkownika, w polu Wprowadź nową nazwę użytkownika wpisz nazwę użytkownika danych logowania, a następnie kliknij przycisk OK.

 7. W oknie dialogowym Informacje kliknij przycisk OK.

  Wyświetlone zostanie okno dialogowe Informacje z monitem o ustawienie hasła dla utworzonych danych logowania.

 8. W oknie Edycja danych logowania, w polu Hasło wpisz hasło danych logowania.

 9. Kliknij przycisk Zamknij.

 10. W oknie dialogowym Zapisywanie kliknij przycisk Tak, aby zapisać zmiany.

  Okno dialogowe Zapisywanie zostanie wyświetlone jedynie w razie ustawienia hasła dla utworzonych danych logowania.

Aby ustawić hasło ręcznie dodanych danych logowania:

 1. W oknie głównym programu Norton 360 Online kliknij pozycję Tożsamość, a następnie kliknij pozycję Zarządzaj ochroną tożsamości.

 2. W obszarze Sejf tożsamości, w wierszu Edytuj dane logowania kliknij pozycję Konfiguruj.

 3. W oknie Edycja danych logowania, w obszarze Dane logowania wybierz dane logowania, dla których chcesz ustawić hasło.

 4. W obszarze Szczegóły kliknij pozycję Pokaż obok pozycji Hasło.

  Wyświetlone zostanie okno Sprawdź poprawność hasła sejfu tożsamości. Okno to jest wyświetlane tylko w przypadku, gdy użytkownik zmienił poziom zabezpieczeń hasła sejfu tożsamości na Żądaj hasła przed podaniem danych logowania lub wypełnieniem formularza w oknie Hasło i zabezpieczenia.

 5. W oknie Sprawdź poprawność hasła sejfu tożsamości wykonaj następujące czynności:

  • W polu Wprowadź hasło wpisz swoje hasło sejfu tożsamości.

  • Kliknij pozycję Sprawdź poprawność.

 6. W oknie Edycja danych logowania, w polu Hasło wpisz hasło sejfu tożsamości.

 7. Kliknij przycisk Zamknij.

 8. W oknie dialogowym potwierdzenia kliknij przycisk Tak, aby zapisać zmiany.

Aby usunąć dane logowania lub folder:

 1. W oknie głównym programu Norton 360 Online kliknij pozycję Tożsamość, a następnie kliknij pozycję Zarządzaj ochroną tożsamości.

 2. W obszarze Sejf tożsamości, w wierszu Edytuj dane logowania kliknij pozycję Konfiguruj.

 3. W oknie Edycja danych logowania, w obszarze Dane logowania wybierz nazwę witryny internetowej lub folder, które chcesz usunąć.

 4. Kliknij pozycję Usuń.

 5. W oknie dialogowym Ostrzeżenie kliknij przycisk Tak.

 6. Kliknij przycisk Zamknij.

Zapisywanie danych logowania

Aktualizowanie hasła w danych logowania

Logowanie do sejfu tożsamości i wylogowywanie

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v5466271_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 06/11/2011