Inne produkty

Zapisywanie danych logowania

Dane logowania są zapisywane po ich pierwszym wprowadzeniu. Możliwe jest zapisywanie wielu danych logowania do tej samej strony internetowej. Możliwe jest także zapisywanie tych samych danych logowania do różnych stron internetowych.

Gdy użytkownik poda poświadczenia logowania w witrynie internetowej, funkcja Sejf tożsamości wyświetli okno dialogowe Czy zapisać dane logowania dla tej witryny na pasku narzędzi Norton. Można podać nazwę danych logowania i wybrać folder, w którym mają zostać zapisane. Utworzone przez użytkownika foldery są wyświetlane na liście rozwijanej Folder w oknie dialogowym Zapisywanie danych logowania dla witryny.

Po zapisaniu danych logowania zostaną one automatycznie podane przez funkcję Sejf tożsamości przy następnych odwiedzinach danej witryny internetowej.

Zapisywanie i automatyczne wypełnianie haseł jest możliwe dopiero po zalogowaniu się do sejfu tożsamości. Jeśli pole hasła lub nazwy użytkownika jest puste, funkcja Sejf tożsamości nie wyświetla monitu o zapisanie danych logowania.

Funkcja Sejf tożsamości umożliwia wyświetlanie i wprowadzanie w witrynie internetowej zapisanych dla niej danych logowania nawet po wygaśnięciu ważności produktu. Dane logowania można wyświetlić za pomocą menu Sejf tożsamości dostępnego na pasku narzędzi Norton.

Po wygaśnięciu ważności produktu Norton 360 Online możliwe jest tylko wyświetlanie zapisanych danych logowania i nie można zapisywać ani dodawać żadnych nowych danych logowania.

Aby zapisać dane logowania:

 1. Otwórz witrynę internetową, dane logowania do której chcesz zapisać.

 2. Wpisz szczegóły danych logowania, a następnie kliknij opcję lub łącze logowania.

 3. Na pasku narzędzi Norton, w wierszu Czy zapisać dane logowania dla tej witryny wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zapisać dane logowania, kliknij przycisk Zapisz. W oknie dialogowym Zapisywanie danych logowania dla witryny wpisz nazwę danych logowania w polu Nazwa, z listy rozwijanej Folder wybierz folder, w którym chcesz zapisać dane logowania, a następnie kliknij pozycję Zapisz.

  • Aby tym razem nie zapisywać danych logowania, kliknij pozycję Nie zapisuj.

  • Aby nigdy nie zapisywać danych logowania, kliknij pozycję Nigdy.

Aby zapisać dodatkowe dane logowania do witryny internetowej:

 1. Otwórz stronę internetową, dla której chcesz zapisać następne dane logowania.

  Poświadczenia logowania automatycznie zostaną podane na stronie internetowej.

 2. Wyczyść poświadczenia logowania wyświetlone na stronie internetowej.

 3. Wpisz nowe dane logowania, a następnie kliknij opcję lub łącze logowania.

 4. Na pasku narzędzi Norton, w wierszu Czy zapisać dane logowania dla tej witryny kliknij pozycję Zapisz.

 5. W oknie dialogowym Zapisywanie danych logowania dla witryny wpisz nazwę danych logowania w polu Nazwa, a następnie z listy rozwijanej Folder wybierz folder, w którym chcesz zapisać dane logowania.

 6. Kliknij przycisk Zapisz.

Edytowanie danych logowania

Aktualizowanie hasła w danych logowania

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v5466268_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 25/08/2011