Historia zabezpieczeń - informacje

Okno Historia zabezpieczeń umożliwia realizację następujących zadań:

 • Wyświetlanie zestawienia alertów i komunikatów o zdarzeniach.

 • Wyświetlanie wyników skanowań uruchamianych na komputerze.

 • Wyświetlanie elementów wysłanych przez użytkownika do witryny internetowej centrum Symantec Security Response.

 • Zarządzanie elementami poddanymi kwarantannie.

 • Monitorowanie zadań zabezpieczeń wykonywanych przez produkt w tle.

Okno Historia zabezpieczeń umożliwia monitorowanie zadań wykonywanych w tle przez program zabezpieczający. Ponadto w oknie Historia zabezpieczeń można w każdej chwili sprawdzić zarejestrowane alerty. Alerty niesprawdzone w chwili wyświetlenia można sprawdzić później w oknie Historia zabezpieczeń.

Alerty, wyniki skanowania i inne elementy zabezpieczeń związane z różnymi funkcjami produktu są wyświetlane w odpowiednich kategoriach w oknie Historia zabezpieczeń. Na przykład elementy zabezpieczeń związane z funkcją Kwarantanna są wyświetlane w kategorii Kwarantanna. Ponadto w oknie Historia zabezpieczeń, w okienku Szczegóły wyświetlane są szczegóły każdego elementu.

Wszystkie kategorie są zorganizowane według funkcji w następujące grupy w oknie Historia zabezpieczeń:

 • Wszystkie operacje

 • Ochrona i wydajność

 • Wysyłki i błędy

 • Optymalizacja komputera

 • Informacyjne

W oknie Historia zabezpieczeń domyślnie dostępne są następujące kategorie informacji:

 • Najnowsza historia

 • Pełna historia

 • Wyniki skanowania

 • Wyeliminowane zagrożenia bezpieczeństwa

 • Niewyeliminowane zagrożenia bezpieczeństwa

 • Kwarantanna

 • Operacja funkcji SONAR

 • Zapora - sieć i połączenia

 • Zapora - operacje

 • Zapobieganie włamaniom

 • Download Insight

 • Ochrona antyspamowa

 • Tożsamość

 • Ochrona integralności produktów marki Norton

 • Alert dotyczący wydajności

 • Sieć z limitem transferu danych

 • Kopia zapasowa

 • Witryny zgłoszone do firmy Symantec

 • Norton Error Reporting

 • Błędy poczty e-mail

 • Norton Community Watch

 • Czyszczenie rejestru

 • Czyszczenie plików

 • Optymalizacja dysku

 • Tryb dyskretny

 • LiveUpdate

Elementy zabezpieczeń można wyświetlać na podstawie wybranej kategorii zdarzeń i podanego ciągu wyszukiwania. Program Norton 360 Online ogranicza liczbę wyników wyszukiwania wyświetlanych na każdej stronie w oknie Historia zabezpieczeń. W związku z tym funkcja Historia zabezpieczeń dzieli elementy zwrócone przy użyciu dowolnych kryteriów wyszukiwania i wyświetla je na oddzielnych stronach. Za pomocą funkcji przewijania stron u dołu okna można kolejno przechodzić na różne strony. W celu wyświetlenia określonej strony można użyć opcji Przejdź do strony. Maksymalna dozwolona liczba elementów wyświetlanych na stronie to 100 elementów.

W zależności od stanu zabezpieczeń elementu w kategorii informacji można podjąć odpowiednie działanie w celu wyeliminowania zagrożenia. Może podjąć następujące działania:

 • Przywrócenie i wykluczenie elementu poddanego kwarantannie.

 • Usunięcie elementu z historii zabezpieczeń.

 • Przesłanie elementu do firmy Symantec w celu dalszej analizy.

 • Ustawienie urządzeń jako zaufanych lub ograniczonych w wybranej sieci.

 • Usunięcie stanu zaufania lub ograniczenia urządzeń w wybranej sieci.

 • Zezwolenie wybranemu programowi na dostęp do Internetu.

 • Skonfigurowanie programu Norton 360 Online do powiadamiania o zablokowaniu wybranej sygnatury ataku.

Program Norton 360 Online umożliwia również zapisanie historii zdarzeń zabezpieczeń. Informacje o zdarzeniu zabezpieczeń można wyświetlić w dowolnej chwili. Aby przeanalizować zdarzenia zabezpieczeń z określonego dnia, można zapisać dzienniki funkcji Historia zabezpieczeń za ten dzień. Plik można później zaimportować do okna Historia zabezpieczeń i przeanalizować dane.

Wyświetlanie elementów w oknie Historia zabezpieczeń

Wyszukiwanie w oknie Historia zabezpieczeń

Eksportowanie lub importowanie informacji funkcji Historia zabezpieczeń

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

Identyfikator dokumentu: v5458686_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 30/09/2011