Inne produkty

Historia zabezpieczeń - informacje

Okno Historia zabezpieczeń to centralna lokalizacja, umożliwiająca:

 • Wyświetlanie zestawienia alertów i komunikatów o zdarzeniach.

 • Wyświetlanie wyników skanowań uruchamianych na komputerze.

 • Wyświetlanie elementów wysłanych przez użytkownika do centrum Symantec Security Response.

 • Zarządzanie elementami poddanymi kwarantannie.

 • Monitorowanie zadań zabezpieczeń wykonywanych przez produkt w tle.

Okno Historia zabezpieczeń umożliwia monitorowanie zadań wykonywanych w tle przez program zabezpieczający. Ponadto w oknie Historia zabezpieczeń można w każdej chwili sprawdzić zarejestrowane alerty. Alerty niesprawdzone w chwili wyświetlenia można sprawdzić później w oknie Historia zabezpieczeń.

Alerty, wyniki skanowania i inne elementy zabezpieczeń związane z różnymi funkcjami produktu są wyświetlane w odpowiednich kategoriach w oknie Historia zabezpieczeń. Na przykład elementy zabezpieczeń związane z funkcją Kwarantanna są wyświetlane w kategorii Kwarantanna. Ponadto w oknie Historia zabezpieczeń, w okienku Szczegóły wyświetlane są szczegóły każdego elementu.

W oknie Historia zabezpieczeń kategorie są ogólnie zorganizowane odpowiednio do ich funkcji w grupy Wszystkie operacje, Ochrona komputera, Internet Różne lub Optymalizacja komputera.

W oknie Historia zabezpieczeń domyślnie dostępne są następujące kategorie informacji:

 • Najnowsza historia

 • Pełna historia

 • Wyniki skanowania

 • Wyeliminowane zagrożenia bezpieczeństwa

 • Niewyeliminowane zagrożenia bezpieczeństwa

 • Kwarantanna

 • Operacja funkcji SONAR

 • Zapora - sieć i połączenia

 • Zapora - operacje

 • Zapobieganie włamaniom

 • Download Insight

 • Ochrona antyspamowa

 • Błędy poczty e-mail

 • Witryny zgłoszone do firmy Symantec

 • Tożsamość

 • Norton Community Watch

 • Ochrona integralności produktów marki Norton

 • Tryb dyskretny

 • Norton Error Reporting

 • Alert dotyczący wydajności

 • Czyszczenie rejestru

 • Czyszczenie plików

 • Optymalizacja dysku

 • Kopia zapasowa

 • LiveUpdate

Elementy zabezpieczeń można wyświetlać na podstawie wybranej kategorii zdarzeń i podanego ciągu wyszukiwania. Program Norton 360 ogranicza liczbę wyników wyszukiwania wyświetlanych na każdej stronie w oknie Historia zabezpieczeń. W związku z tym funkcja Historia zabezpieczeń dzieli elementy zwrócone przy użyciu dowolnych kryteriów wyszukiwania i wyświetla je na oddzielnych stronach. Za pomocą funkcji przewijania stron u dołu okna można kolejno przechodzić na różne strony. W celu wyświetlenia określonej strony można użyć opcji Przejdź do strony. Maksymalna dozwolona liczba elementów wyświetlanych na stronie to 100 elementów.

Program Norton 360 umożliwia również zapisanie historii zdarzeń zabezpieczeń. Informacje o zdarzeniu zabezpieczeń można wyświetlić w dowolnej chwili. Aby przeanalizować zdarzenia zabezpieczeń z określonego dnia, można zapisać dzienniki funkcji Historia zabezpieczeń za ten dzień. Plik można później zaimportować do okna Historia zabezpieczeń i przeanalizować dane.

„Wyświetlanie elementów w oknie Historia zabezpieczeń”

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v5458686_N360_N360RET_5_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 27/10/2010