Inne produkty

Konwertowanie profilu przenośnego

Jeśli na dyskach zewnętrznych przechowywane są dane sejfu tożsamości ze starszych wersji programu Norton 360 Online profil przenośny można przekonwertować na magazyn lokalny.

Okno Konwertowanie przenośnego sejfu tożsamości jest wyświetlane, gdy użytkownik kliknie pozycję Zaloguj się do sejfu tożsamości, zanim utworzy magazyn lokalny. W oknie wyświetlany jest monit o przekonwertowanie profilu przenośnego na magazyn lokalny lub utworzenie nowego magazynu.

W oknie Konwertowanie przenośnego sejfu tożsamości znajdują się następujące opcje:

Konwertuj przenośny sejf tożsamości (dysk: dysk\)

Umożliwia przekonwertowanie danych sejfu tożsamości z profilu przenośnego do magazynu lokalnego.

Utwórz nowy sejf tożsamości

Umożliwia utworzenie nowego magazynu lokalnego.

Gdy użytkownik wybierze tę opcję, wyświetlone zostanie okno Konfigurowanie sejfu tożsamości.

Magazyny sejfu tożsamości - informacje

Tworzenie magazynu lokalnego

Scalanie profilu przenośnego z magazynem lokalnym

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v54500823_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 27/09/2011