Inne produkty

Konfigurowanie sejfu tożsamości

Funkcja Sejf tożsamości ułatwia zarządzanie poufnymi informacjami użytkownika i zapewnia dodatkowe zabezpieczenia transakcji online. Funkcja Sejfu tożsamości zapewnia bezpieczny magazyn umożliwiający przechowywanie informacji osobistych, takich jak adres, dane logowania, hasła i szczegóły kart kredytowych.

W sejfie tożsamości można bezpiecznie przechowywać:

  • Dane logowania, takie jak identyfikatory użytkownika i hasła kont e-mail.

  • Informacje osobiste, takie jak adres, data urodzin i numer paszportu.

  • Szczegóły kart kredytowych, włącznie z numerami i datami ważności kart.

Wszystkie opcje dostępne w sejfie tożsamości można wyświetlić dopiero po skonfigurowaniu funkcji Sejf tożsamości.

Funkcja Sejf tożsamości umożliwia utworzenie magazynu lokalnego dla każdego konta użytkownika systemu Windows i zapisanie w nim danych sejfu tożsamości. Zapisane dane i wszelkie konfigurowane ustawienia sejfu tożsamości są specyficzne dla danego magazynu lokalnego. Nie można uzyskać dostępu do danych zapisanych na jednym koncie użytkownika systemu Windows z innego konta użytkownika systemu Windows. W ten sposób funkcja Sejf tożsamości chroni poufne dane użytkownika przed nieprawidłowym użyciem nawet na komputerze używanym przez innych użytkowników.

Jeśli na dyskach zewnętrznych przechowywane są dane sejfu tożsamości ze starszych wersji programu Norton 360 Online profil przenośny można przekonwertować na magazyn lokalny. Po podłączeniu do komputera dysku zewnętrznego menu Sejf tożsamości na pasku narzędzi Norton dostępna jest opcja scalenia danych sejfu tożsamości z profilu przenośnego z magazynem lokalnym.

Okno Konfigurowanie sejfu tożsamości w programie Norton 360 Online umożliwia utworzenie magazynu sejfu tożsamości.

W oknie Konfigurowanie sejfu tożsamości można użyć następujących opcji:

Utwórz hasło

Umożliwia podanie hasła sejfu tożsamości.

Potwierdź hasło

Powoduje wyświetlenie monitu o ponowne podanie hasła w celu jego potwierdzenia.

Klikając pozycję Informacje o tworzeniu silnych haseł, można wyświetlić dodatkowe informacje dotyczące tworzenia silnych haseł.

Wskazówka dotycząca hasła

Powoduje wyświetlenie monitu o podanie wskazówki dotyczącej hasła, ułatwiającej przypomnienie sobie hasła.

Utwórz

Umożliwia utworzenie magazynu sejfu tożsamości.

Sejf tożsamości - informacje

Konfigurowanie sejfu tożsamości - informacje

Tworzenie magazynu lokalnego

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v54500758_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 02/11/2011