Inne produkty

Scalanie profilu przenośnego z magazynem lokalnym

Jeśli na dyskach zewnętrznych przechowywane są dane sejfu tożsamości ze starszych wersji programu Norton 360 Online profil przenośny można scalić z magazynem lokalnym. Po podłączeniu do komputera dysku zewnętrznego menu Sejf tożsamości na pasku narzędzi Norton dostępna jest opcja scalenia danych sejfu tożsamości z profilu przenośnego. Dane z profilu przenośnego można scalić z magazynem lokalnym.

Aby scalić dane sejfu tożsamości z profilu przenośnego z magazynem lokalnym:

 1. Na pasku narzędzi Norton, w menu Sejf tożsamości kliknij polecenie Scal dane przenośne (Dysk:\).

  Opcja ta jest wyświetlana tylko po podłączeniu dysku zewnętrznego zawierającego profil przenośny.

 2. W wyświetlonym oknie dialogowym kliknij przycisk Tak.

 3. W oknie Importowanie danych sejfu tożsamości w obszarze Importuj moje dane z kliknij pozycję Profil przenośny (dysk:\).

 4. W polu Hasło wpisz hasło.

 5. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby po zaimportowaniu danych usunąć je z profilu przenośnego, zaznacz pozycję Po scaleniu usuń oryginalne dane.

  • Aby po zaimportowaniu danych nie usuwać ich z profilu przenośnego, usuń zaznaczenie pozycji Po scaleniu usuń oryginalne dane.

Magazyny sejfu tożsamości - informacje

Tworzenie magazynów sejfu tożsamości - informacje

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v54500631_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 04/11/2011