Inne produkty

Ustawienia sieci z limitem transferu danych

Okno Ustawienia sieci z limitem transferu danych umożliwia skonfigurowanie zasad w celu ograniczenia użytkowania Internetu przez program Norton 360 Online. Można określić przepustowość sieci, której może używać program Norton 360 Online.

Można wybrać zasadę komunikacji odpowiednią do używanego połączenia Internetowego. Jeśli plan internetowy jest nieograniczony, można skonfigurować zasadę Bez ograniczenia, aby program Norton 360 Online łączył się z serwerami firmy Symantec w celu zapewnienia pełnej ochrony. Jeśli jednak program Norton 360 Online nadmiernie używa połączenia internetowego, można ograniczyć użytkowanie Internetu przez program Norton 360 Online. Funkcja Tryb ograniczenia szybkości transferu danych ułatwia zarządzanie transferem danych między programem Norton 360 Online a kartą sieciową.

W celu nawiązania połączenia z Internetem program Norton 360 Online uzyskuje dostęp do bramy za pośrednictwem karty sieciowej. Karta sieciowa znajduje się w komputerze albo urządzeniu komunikacyjnym, takim jak telefon 3G, karta internetowa lub bezprzewodowa karta sieciowa. Tryb ograniczenia szybkości transferu danych umożliwia skonfigurowanie zasady dla każdej karty sieciowej używanej przez program Norton 360 Online do łączenia się z Internetem.

W oknie Ustawienia sieci z limitem transferu danych wyświetlana jest lista wszystkich kart sieciowych używanych przez program Norton 360 Online w celu łączenia się z Internetem.

Dla każdej karty sieciowej używanej przez program Norton 360 Online do łączenia się z Internetem można skonfigurować jedną z następujących zasad:

Bez ograniczenia

Umożliwia programowi Norton 360 Online używanie przepustowości sieciowej niezbędnej do zapewnienia pełnej ochrony.

Firma Symantec zaleca ustawienie opcji Bez ograniczenia dla domyślnej karty sieciowej. Dzięki temu program Norton 360 Online będzie pobierać wszystkie najnowsze aktualizacje definicji wirusów i programów, zapewniające pełną ochronę.

Tylko aktualizacje krytyczne

Umożliwia programowi Norton 360 Online uzyskiwanie dostępu do Internetu jedynie w celu pobrania krytycznych aktualizacji produktu lub definicji wirusów.

W przypadku używania ograniczonego połączenia internetowego można wybrać opcję Tylko aktualizacje krytyczne w celu zapewnienia ochrony przed różnymi zagrożeniami bezpieczeństwa.

Brak ruchu sieciowego

Umożliwia zablokowanie połączeń programu Norton 360 Online z Internetem. W razie wybrania tej zasady program Norton 360 Online nie może pobierać krytycznych aktualizacji definicji wirusów i programu, wskutek czego komputer może być narażony na zagrożenia i ataki wirusów.

Okno Ustawienia sieci z limitem transferu danych zawiera następujące informacje:

Karta sieciowa

Umożliwia wyświetlenie kart sieciowych używanych przez program Norton 360 Online do łączenia się z Internetem.

Zasada

Umożliwia wyświetlenie zasad sieciowych poszczególnych kart sieciowych.

Dla każdej karty sieciowej wyświetlanej na liście w oknie Ustawienia sieci z limitem transferu danych można skonfigurować inną zasadę sieciową.

W użyciu

Umożliwia wyświetlenie kart sieciowych używanych aktualnie przez program Norton 360 Online do łączenia się z Internetem.

Aktualnie używana karta sieciowa jest oznaczona ikoną znacznika wyboru.

Tryb ograniczenia szybkości transferu danych - informacje

Wyłączanie lub włączanie funkcji Tryb ograniczenia szybkości transferu danych

Określanie użytkowania Internetu przez program Norton 360 Online

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v54476850_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 22/04/2011