Inne produkty

Chronione porty

W oknie Chronione porty wyświetlana jest lista wszystkich portów poczty elektronicznej chronionych przez program Norton 360 Online.

Można sprawdzić, czy numery portów programu pocztowego to domyślne numery portów SMTP i POP3. Jeśli program pocztowy nie używa domyślnych numerów portów, użytkownik musi dodać odpowiednie porty do okna Chronione porty.

W oknie Chronione porty można sprawdzić następujące szczegóły:

Protokół

Przedstawia protokół komunikacyjny poczty elektronicznej.

  • POP3

    Wskazuje, że port obsługuje protokół przychodzącej poczty elektronicznej POP3.

  • SMTP

    Wskazuje, że port obsługuje protokół wychodzącej poczty elektronicznej SMTP.

Port

Przedstawia numer portu.

Opcje dostępne w oknie Chronione porty umożliwiają dodawanie lub usuwanie portów. Do wyboru są następujące opcje:

Dodaj

Umożliwia dodanie portu poczty elektronicznej do okna Chronione porty.

Port musi mieć numer z zakresu od 1 do 65535. Nie można dodać portu już chronionego przez program Norton 360 Online.

Usuń

Umożliwia usuniecie portu poczty elektronicznej z okna Chronione porty.

Nie można usunąć portu domyślnego SMTP 25 ani domyślnego portu POP3 110. Program Norton 360 Online automatycznie chroni te porty domyślne.

Można dodać jedynie numery portów nie przypisane do żadnych innych protokołów przez organizację Internet Assigned Numbers Authority (IANA). Porty standardowe przypisane do innych protokołów przez organizację IANA są blokowane. Dodatkowe informacje są dostępne w internetowej witrynie organizacji IANA.

Konfigurowanie portów POP3 i SMTP

Dodawanie portów POP3 i SMTP do okna Chronione porty

Usuwanie portu poczty elektronicznej z okna Chronione porty

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v54476831_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 18/10/2011