Inne produkty

Określanie użytkowania Internetu przez program Norton 360 Online

Jeśli program Norton 360 Online nadmiernie używa przepustowości sieciowej, można ograniczyć użytkowanie Internetu przez program Norton 360 Online. Możliwe jest skonfigurowanie zasady dla każdej karty sieciowej używanej przez program Norton 360 Online do łączenia się z Internetem.

W oknie Ustawienia sieci z limitem transferu danych wyświetlana jest lista wszystkich kart sieciowych używanych przez komputer w celu łączenia się z Internetem. Można wyświetlić stan aktualnie używanych kart sieciowych. Skonfigurowana zasada sieciowa określa ilość przepustowości sieci, której może używać program Norton 360 Online.

Aby określić użytkowanie Internetu przez program Norton 360 Online:

 1. W oknie głównym programu Norton 360 Online kliknij pozycję Ustawienia.

 2. W oknie Ustawienia, w obszarze Szczegółowe ustawienia kliknij pozycję Moja sieć.

 3. W wierszu Tryb ograniczenia szybkości transferu danych przesuń przełącznik Wł. / Wył. w lewo, w położenie .

 4. Kliknij pozycję Konfiguruj.

  W oknie Ustawienia sieci z limitem transferu danych wyświetlana jest lista wszystkich kart sieciowych używanych przez program Norton 360 Online w celu łączenia się z Internetem.

 5. W kolumnie Zasada kliknij listę rozwijaną obok karty sieciowej, dla której chcesz skonfigurować zasadę.

 6. Wybierz jedną z następujących opcji:

  • Bez ograniczenia

   Umożliwia programowi Norton 360 Online używanie przepustowości sieciowej niezbędnej do zapewnienia pełnej ochrony.

  • Tylko aktualizacje krytyczne

   Umożliwia programowi Norton 360 Online uzyskiwanie dostępu do Internetu jedynie w celu pobrania krytycznych aktualizacji produktu lub definicji wirusów.

   W przypadku używania ograniczonego połączenia internetowego można wybrać opcję Tylko aktualizacje krytyczne w celu zapewnienia ochrony przed różnymi zagrożeniami bezpieczeństwa.

  • Brak ruchu sieciowego

   Umożliwia zablokowanie połączeń programu Norton 360 Online z Internetem. W razie wybrania tej zasady program Norton 360 Online nie może pobierać krytycznych aktualizacji definicji wirusów i programu, wskutek czego komputer może być narażony na zagrożenia i ataki wirusów.

 7. Kliknij przycisk Zastosuj, a następnie kliknij przycisk OK.

 8. W oknie ustawień Moja sieć kliknij przycisk Zamknij.

Tryb ograniczenia szybkości transferu danych - informacje

Wyłączanie lub włączanie funkcji Tryb ograniczenia szybkości transferu danych

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v54476820_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 03/11/2011