Wyłączanie lub włączanie funkcji Tryb ograniczenia szybkości transferu danych

Możliwe jest skonfigurowanie zasad w celu ograniczenia użytkowania Internetu przez program Norton 360 Online. Aby nie ograniczać użytkowania Internetu przez program Norton 360 Online, można wyłączyć funkcję Tryb ograniczenia szybkości transferu danych.

Jeśli program Norton 360 Online nadmiernie używa przepustowości sieci, można włączyć funkcję Tryb ograniczenia szybkości transferu danych. Możliwe jest wówczas skonfigurowanie zasad w celu ograniczenia użytkowania Internetu przez program Norton 360 Online. Program Norton 360 Online łączy się z Internetem w sposób zgodny z zasadą skonfigurowaną w oknie Tryb ograniczenia szybkości transferu danych. Domyślnie opcja Tryb ograniczenia szybkości transferu danych jest włączona.

Aby wyłączyć funkcję Tryb ograniczenia szybkości transferu danych:

  1. W oknie głównym programu Norton 360 Online kliknij pozycję Ustawienia.

  2. W oknie Ustawienia, w obszarze Szczegółowe ustawienia kliknij pozycję Moja sieć.

  3. W wierszu Tryb ograniczenia szybkości transferu danych przesuń przełącznik Wł. / Wył. w prawo, w położenie Wył.

  4. Kliknij przycisk Zastosuj.

  5. Kliknij przycisk Zamknij.

Aby włączyć funkcję Tryb ograniczenia szybkości transferu danych:

  1. W oknie głównym programu Norton 360 Online kliknij pozycję Ustawienia.

  2. W oknie Ustawienia, w obszarze Szczegółowe ustawienia kliknij pozycję Moja sieć.

  3. W wierszu Tryb ograniczenia szybkości transferu danych przesuń przełącznik Wł. / Wył. w lewo, w położenie .

  4. Kliknij przycisk Zastosuj.

  5. Kliknij przycisk Zamknij.

Tryb ograniczenia szybkości transferu danych - informacje

Określanie użytkowania Internetu przez program Norton 360 Online

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

Identyfikator dokumentu: v54476814_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 26/08/2011