Tryb ograniczenia szybkości transferu danych - informacje

Funkcja Tryb ograniczenia szybkości transferu danych umożliwia skonfigurowanie zasad w celu ograniczenia użytkowania Internetu przez program Norton 360 Online. Można określić przepustowość sieci, której może używać program Norton 360 Online.

Można wybrać zasadę komunikacji odpowiednią do używanego połączenia Internetowego. Jeśli plan internetowy jest nieograniczony, można skonfigurować zasadę Bez ograniczenia, aby program Norton 360 Online łączył się z serwerami firmy Symantec w celu zapewnienia pełnej ochrony. Jeśli jednak program Norton 360 Online nadmiernie używa połączenia internetowego, można ograniczyć użytkowanie Internetu przez program Norton 360 Online. Tryb ograniczenia szybkości transferu danych ułatwia zarządzanie transferem danych między programem Norton 360 Online a kartą sieciową.

W celu nawiązania połączenia z Internetem program Norton 360 Online uzyskuje dostęp do bramy za pośrednictwem karty sieciowej. Karta sieciowa znajduje się w komputerze albo urządzeniu komunikacyjnym, takim jak telefon 3G, karta internetowa lub bezprzewodowa karta sieciowa. Tryb ograniczenia szybkości transferu danych umożliwia skonfigurowanie zasady dla każdej karty sieciowej używanej przez program Norton 360 Online do łączenia się z Internetem.

Dla każdej karty sieciowej używanej przez program Norton 360 Online do łączenia się z Internetem można skonfigurować jedną z następujących zasad:

  • Bez ograniczenia

    Umożliwia programowi Norton 360 Online używanie przepustowości sieciowej niezbędnej do zapewnienia pełnej ochrony. Firma Symantec zaleca stosowanie tej zasady.

  • Tylko aktualizacje krytyczne

    Umożliwia programowi Norton 360 Online uzyskiwanie dostępu do Internetu jedynie w celu pobrania krytycznych aktualizacji produktu lub definicji wirusów. W przypadku używania ograniczonego połączenia internetowego można wybrać opcję Tylko aktualizacje krytyczne w celu zapewnienia ochrony przed różnymi zagrożeniami bezpieczeństwa.

  • Brak ruchu sieciowego

    Umożliwia zablokowanie połączeń programu Norton 360 Online z Internetem. W razie wybrania tej zasady program Norton 360 Online nie może pobierać krytycznych aktualizacji definicji wirusów i programu, wskutek czego komputer może być narażony na zagrożenia i ataki wirusów.

Wyłączanie lub włączanie funkcji Tryb ograniczenia szybkości transferu danych

Określanie użytkowania Internetu przez program Norton 360 Online

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v54476811_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 30/09/2011