Inne produkty

Usuwanie portu poczty elektronicznej z okna Chronione porty

Jeśli program Norton 360 Online ma nie chronić portu, port ten należy usunąć z okna Chronione porty.

Program Norton 360 Online automatycznie chroni domyślny port SMTP 25 i domyślny port POP3 110. Tych portów domyślnych nie można usunąć.

Aby usunąć port poczty elektronicznej z okna Chronione porty :

  1. W oknie głównym programu Norton 360 Online kliknij pozycję Ustawienia.

  2. W oknie Ustawienia kliknij pozycję Ochrona antyspamowa.

  3. Na karcie Filtr, w wierszu Chronione porty kliknij pozycję Konfiguruj.

  4. W oknie Chronione porty kliknij port, który chcesz usunąć, a następnie kliknij pozycję Usuń.

  5. Kliknij przycisk Zastosuj, a następnie kliknij przycisk OK.

  6. W oknie Ustawienia kliknij przycisk Zamknij.

Konfigurowanie portów POP3 i SMTP

Dodawanie portów POP3 i SMTP do okna Chronione porty

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v54476808_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 31/10/2011