Inne produkty

Dodawanie portów POP3 i SMTP do okna Chronione porty

Program Norton 360 Online obsługuje wszystkie programy poczty elektronicznej obsługujące protokoły komunikacyjne POP3 i SMTP na portach domyślnych. Jeśli jednak program pocztowy nie jest skonfigurowany do używania portów domyślnych, można ręcznie skonfigurować porty POP3 i SMTP.

W celu zapewnienia ochrony poczty elektronicznej należy chronić porty POP3 i SMTP. Jeśli numery portów SMTP i POP3 są inne niż domyślne numery portów, firma Symantec zaleca dodanie numerów portów do okna Chronione porty.

Aby dodać porty POP3 i SMTP do okna Chronione porty :

 1. W oknie głównym programu Norton 360 Online kliknij pozycję Ustawienia.

 2. W oknie Ustawienia kliknij pozycję Ochrona antyspamowa.

 3. Na karcie Filtr, w wierszu Chronione porty kliknij pozycję Konfiguruj.

 4. W oknie Chronione porty kliknij przycisk Dodaj.

 5. W oknie Dodaj chroniony port, na liście rozwijanej Typ portu wykonaj jedno z poniższych działań:

  • Aby dodać port poczty przychodzącej, kliknij pozycję POP3.

  • Aby dodać port poczty wychodzącej, kliknij pozycję SMTP.

 6. W polu Port wpisz numer portu.

  Port musi mieć numer z zakresu od 1 do 65535.

 7. Kliknij przycisk OK.

 8. W oknie Chronione porty kliknij przycisk Zastosuj, a następnie kliknij przycisk OK.

 9. W oknie Ustawienia kliknij przycisk Zamknij.

Konfigurowanie portów POP3 i SMTP

Usuwanie portu poczty elektronicznej z okna Chronione porty

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v54476805_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 31/10/2011