Inne produkty

Konfigurowanie portów POP3 i SMTP

Program Norton 360 Online automatycznie konfiguruje program pocztowy w celu ochrony przed wirusami i innymi zagrożeniami bezpieczeństwa. Program Norton 360 Online obsługuje wszystkie konta pocztowe korzystające z protokołów komunikacyjnych POP3 i SMTP nie używających zabezpieczeń SSL. Program Norton 360 Online skanuje także wszystkie przychodzące i wychodzące wiadomości e-mail.

Program Norton 360 Online umożliwia ręczne skonfigurowanie portów POP3 i SMTP w celu ochrony poczty elektronicznej. Zazwyczaj numery portów, które należy skonfigurować w programie pocztowy, podaje usługodawca internetowy. Jeśli numery portów SMTP i POP3 programu pocztowego są inne niż domyślne numery portów, użytkownik musi skonfigurować program Norton 360 Online.

Firma Symantec zaleca sprawdzenie portów POP3 i SMTP programu pocztowego, które należy chronić. Jeśli nie są to porty domyślne, należy jej dodać w oknie Chronione porty. Aby skonfigurować opcję Chronione porty, należy przejść do okna głównego programu Norton 360 Online, a następnie kliknąć pozycję Ustawienia > Ochrona antyspamowa > Filtr > Chronione porty > Konfiguruj.

Jeśli program Norton 360 Online ma nie chronić portu, port ten należy usunąć z okna Chronione porty.

Nie można usunąć portu domyślnego SMTP 25 ani domyślnego portu POP3 110. Program Norton 360 Online automatycznie chroni te porty domyślne.

Dodawanie portów POP3 i SMTP do okna Chronione porty

Usuwanie portu poczty elektronicznej z okna Chronione porty

Ustawienia ochrony antywirusowej - informacje

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v54476802_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 31/10/2011