Inne produkty

Konfigurowanie źródła zasilania

Użytkownik może wybrać źródło zasilania, którego program Norton 360 Online ma używać do wykonywania zadań produktu marki Norton podczas bezczynności komputera. Zadania produktu marki Norton to zadania wykonywane w tle, które program Norton 360 Online wykonuje w tle w czasie, gdy użytkownik nie korzysta z komputera.

Domyślnie program Norton 360 Online wykonuje te zadania tylko wówczas, gdy komputer jest podłączony do zasilania zewnętrznego. Można skonfigurować źródło zasilania dla poszczególnych zadań produktu marki Norton.

Aby skonfigurować źródło zasilania:

 1. W oknie głównym programu Norton 360 Online kliknij pozycję Wydajność.

 2. W oknie Wydajność, w lewym okienku kliknij pozycję Norton - zadania.

 3. W oknie Norton - zadania, w kolumnie Źródło zasilania kliknij łącze Konfiguruj dla zadania produktu marki Norton, dla którego chcesz skonfigurować źródło zasilania.

 4. W oknie Źródło zasilania wybierz jedną z poniższych opcji:

  • Zewnętrzne

   Umożliwia uruchamianie zadań produktu marki Norton tylko wówczas, gdy komputer używa zasilania zewnętrznego.

  • Zewnętrzne i bateria

   Umożliwia uruchamianie zadań produktu marki Norton bez względu na to, czy komputer używa zasilania zewnętrznego, czy zasilania bateryjnego.

   W razie wybrania tej opcji program Norton 360 Online wykonuje zadania produktu marki Norton podczas bezczynności komputera. Nie bierze pod uwagę typu źródła zasilania używanego przez komputer.

 5. Kliknij przycisk OK.

 6. W oknie Norton - zadania kliknij przycisk Zamknij.

Źródło zasilania - informacje

Okno Norton - zadania - informacje

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v54476738_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 01/04/2011