Inne produkty

Wykluczenia sygnatur - informacje

Program Norton 360 Online umożliwia wybranie określonych znanych zagrożeń bezpieczeństwa i wykluczenie ich ze skanowań programu Norton 360 Online. Zagrożenie należy wykluczyć ze skanowań programu Norton 360 Online tylko w przypadku, gdy jest to konieczne. Jeśli na przykład inny program wymaga programu stanowiącego zagrożenie bezpieczeństwa do poprawnego działania, można wykluczyć to zagrożenie ze skanowania w przyszłości, aby zachować je na komputerze. Można również wyłączyć wyświetlanie powiadomień o tym programie podczas skanowań w przyszłości.

Wykluczenie znanego zagrożenia bezpieczeństwa ze skanowań programu Norton 360 Online obniża poziom zabezpieczeń komputera. Należy wykluczać tylko te elementy, które z pewnością nie są zainfekowane.

W celu wykluczenia zagrożeń bezpieczeństwa ze skanowań należy dodać żądane zagrożenie bezpieczeństwa do okna Wykluczenia sygnatur. Okno Wykluczenia sygnatur zawiera listę wszystkich zagrożeń bezpieczeństwa, które można wykluczyć ze skanowań programu Norton 360 Online. W przypadku każdego zagrożenia bezpieczeństwa można sprawdzić szczegóły zagrożenia i jego wpływ na komputer.

Aby dodać zagrożenia bezpieczeństwa do okna Wykluczenia sygnatur, należy przejść do okna głównego programu Norton 360 Online, a następnie kliknąć pozycję Ustawienia > Ochrona przed wirusami > Wykluczenia/zagrożenia niskiego stopnia > Sygnatury do wykluczenia ze wszystkich wykryć > Konfiguruj.

Dodawanie elementów do okna Wykluczenia sygnatur

Ochrona SONAR - informacje

Wyłączanie lub włączanie funkcji Ochrona SONAR

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v54298595_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 23/08/2011