Inne produkty

Wskaźniki stanu zabezpieczeń na stronie Urządzenia - informacje

Jeśli na urządzeniu zainstalowana jest usługa Norton, konto Norton umożliwia zdalne sprawdzenie stanu zabezpieczeń urządzenia. Kolor ikony stanu wskazuje bieżący stan urządzenia.

Wskaźniki stanu zabezpieczeń różnią się na różnych urządzeniach. Na przykład urządzenia z systemem Android nie wyświetlają takich samych wskaźników stanu zabezpieczeń, jakie program Norton wyświetla na urządzeniach z systemami Windows i Mac.

Program Norton może wyświetlać następujące stany poszczególnych urządzeń:

Ikona czerwonego krzyżyka (x)

Wskazuje, że na urządzeniu nie jest zainstalowana żadna usługa Norton lub urządzenie nie jest chronione. Aby podjąć kroki w celu ochrony urządzenia, można kliknąć opcję Kup program Norton lub Pobierz produkt Norton.

Pomarańczowa ikona znaku wykrzyknika

Wskazuje, że urządzenie jest zagrożone.

Możliwe są następujące stany:

  • Stan Ochrona komputera zagrożona wskazuje, że pewne problemy z zabezpieczeniami w systemie ochrony komputera wymagają natychmiastowego rozwiązania. Aby wyeliminować zagrożenia bezpieczeństwa na komputerze, należy kliknąć pozycję Napraw teraz.

  • Stan Ochrona sieci zagrożona wskazuje, że system ochrony sieci wymaga natychmiastowego rozwiązania problemów. Aby rozwiązać problemy, należy kliknąć pozycję Napraw teraz.

  • Stan Ochrona internetowa zagrożona wskazuje, że system ochrony sieci wymaga natychmiastowego rozwiązania problemów. Aby rozwiązać problemy, należy kliknąć pozycję Napraw teraz.

Pomarańczowa ikona znaku wykrzyknika wyświetlana jest również w przypadku, gdy na urządzeniu nie uruchamiano skanowania lub usługi LiveUpdate. Jeśli problem nie ustąpi, stan zmieni się na ikonę czerwonego krzyżyka (x).

Ikona zielonego znacznika wyboru

Wskazuje, że produkt zabezpieczający Norton jest zainstalowany i chroni urządzenie przed zagrożeniami bezpieczeństwa i wirusami.

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v53371133_NortonM_Retail_1_pl_pl
System operacyjny: Mac OS X, Windows, Android, iOS
Ostatnia modyfikacja: 05/11/2018