Inne produkty

Usuwanie urządzenia z konta Norton

Urządzenie można usunąć z konta Norton w każdej chwili. Po usunięciu urządzenia z konta Norton nie można zarządzać usługami Norton zainstalowanymi na tym urządzeniu.

Po usunięciu urządzenia nie można wyświetlać go za pomocą konta Norton. Usunięcie urządzenia nie powoduje odinstalowania żadnych usług Norton zainstalowanych na tym urządzeniu, ale powoduje dezaktywację klucza produktu Norton.

Usuwanie urządzenia

  1. Zaloguj się na konto Norton.

  2. Na stronie Urządzenia kliknij ikonę elipsy (…) poniżej urządzenia, które chcesz usunąć.

  3. W wyświetlonym menu kliknij pozycję Usuń urządzenie.

  4. W oknie dialogowym potwierdzenia usunięcia urządzenia kliknij pozycję Usuń.

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v53370992_NortonM_Retail_1_pl_pl
System operacyjny: Mac OS X, Windows, Android, iOS
Ostatnia modyfikacja: 27/03/2018