Tworzenie konta Norton

Aby korzystać z usług Norton, należy najpierw utworzyć konto Norton. Użytkownik posiadający konto Norton może się logować przy użyciu poświadczeń logowania dla konta Norton.

 1. Otwórz przeglądarkę i przejdź na stronę:

  https://login.norton.com

 2. W sekcji Nie masz konta? kliknij polecenie Utwórz konto.

 3. Na stronie Utwórz konto w polu Adres e-mail wpisz swój adres e-mail.

  Przy logowaniu trzeba podać ten adres e-mail.

 4. W polu Potwierdź adres e-mail wpisz ponownie swój adres e-mail.

 5. W polu Hasło wpisz hasło.

  W hasłach rozróżniana jest wielkość liter. Hasła muszą mieć od 6 do 50 znaków długości.

 6. W polach tekstowych Imię oraz Nazwisko wpisz swoje imię i nazwisko.

 7. Jeśli chcesz zabezpieczyć konto Norton za pomocą uwierzytelniania dwuczynnikowego, wybierz kod kraju i wpisz swój numer telefonu komórkowego.

 8. Na liście rozwijanej Region kliknij swój kraj lub region.

 9. Aby otrzymywać od firmy Symantec wiadomości e-mail dotyczące aktualizacji produktów, oferty promocyjne oraz biuletyny na temat zabezpieczeń, zaznacz pozycję Wysyłaj wiadomości e-mail dotyczące aktualizacji produktów, oferty oraz biuletyny na temat zabezpieczeń.

 10. Kliknij przycisk Utwórz konto.

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

Identyfikator dokumentu: v53370840_NortonM_Retail_1_pl_pl
System operacyjny: Mac OS X, Windows, Android, iOS
Ostatnia modyfikacja: 17/04/2017