Inne produkty

Tworzenie konta Norton

Aby korzystać z usług Norton, należy najpierw utworzyć konto Norton. Użytkownik posiadający konto Norton może się logować przy użyciu poświadczeń logowania dla konta Norton.

Utwórz konto Norton

 1. Otwórz przeglądarkę i przejdź na stronę:

  https://login.norton.com

 2. W sekcji Nie masz konta? kliknij polecenie Utwórz konto.

 3. Na stronie Utwórz konto w polu Adres e-mail wpisz swój adres e-mail.

  Przy logowaniu trzeba podać ten adres e-mail.

 4. W polu Potwierdź adres e-mail wpisz ponownie swój adres e-mail.

 5. W polu Hasło wpisz hasło.

  W hasłach rozróżniana jest wielkość liter. Hasła muszą mieć od 6 do 50 znaków długości.

 6. W polach tekstowych Imię oraz Nazwisko wpisz swoje imię i nazwisko.

 7. Jeśli chcesz zabezpieczyć konto Norton za pomocą uwierzytelniania dwuskładnikowego, wybierz kod kraju i wpisz swój numer telefonu komórkowego.

 8. Na liście rozwijanej Region kliknij swój kraj lub region.

 9. Aby otrzymywać od firmy Symantec wiadomości e-mail dotyczące aktualizacji produktów, oferty promocyjne oraz biuletyny na temat zabezpieczeń, zaznacz pozycję Wysyłaj wiadomości e-mail dotyczące aktualizacji produktów, oferty oraz biuletyny na temat zabezpieczeń.

 10. Kliknij przycisk Utwórz konto.

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v53370840
System operacyjny: Mac OS X, Windows, Android, iOS
Ostatnia modyfikacja: 29/05/2019