Inne produkty

Narzędzie Norton Power Eraser wykryło pliki, których nie można naprawić automatycznie

Narzędzie Norton Power Eraser wykryło zainfekowane pliki systemu Windows, których nie można naprawić automatycznie. Pliki te trzeba zastąpić za pomocą dysku instalacyjnego systemu Windows.

W zależności od używanego systemu operacyjnego wykonaj jedną z następujących czynności.

Uruchamianie komputera za pomocą dysku CD

 1. Włącz komputer.

 2. Podczas uruchamiania komputera sprawdź na ekranie (u dołu), jak uzyskać dostęp do systemu BIOS.

  Na ogół należy nacisnąć klawisz Delete, F1, F2 lub F10.

 3. Na ekranie systemu BIOS wybierz menu Boot.

  (Termin „boot" dotyczy lokalizacji, w której przechowywane jest oprogramowanie wymagane do uruchomienia komputera).

 4. Ustaw napęd CD lub DVD jako pierwsze urządzenie rozruchowe na liście.

 5. Zapisz zmiany i zamknij ekran ustawień systemu BIOS.

  Podczas uruchamiania komputera z dyskiem CD produktu w napędzie zostanie wyświetlony monit o naciśnięcie dowolnego klawisza w celu rozruchu z dysku CD. Jeśli nie naciśniesz żadnego klawisza, komputer będzie próbował wykonać rozruch z następnego urządzenia rozruchowego z listy systemu BIOS. Monit o naciśnięcie klawisza jest wyświetlany tylko przez chwilę, toteż należy uważnie obserwować ekran podczas uruchamiania komputera.

 6. Naciśnij dowolny klawisz, aby uruchomić komputer za pomocą dysku instalacyjnego systemu Windows.

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v53246230_EndUserProfile_pl_pl
System operacyjny: Windows
Ostatnia modyfikacja: 24/10/2016