Inne produkty

Naprawa instalacji systemu Windows 7 przy użyciu funkcji Narzędzie do naprawy systemu podczas uruchomienia

Napraw instalację systemu Windows 7

 1. Włóż dysk instalacyjny systemu Windows 7 do napędu dysków CD/DVD.

 2. Ponownie uruchom komputer.

 3. Gdy zobaczysz komunikat, naciśnij dowolny klawisz, aby uruchomić komputer za pomocą dysku CD.

  Jeśli komputera nie można uruchomić z dysku CD, konieczna może być zmiana odpowiednich ustawień w systemie BIOS komputera. Więcej informacji zawiera sekcja „Uruchamianie komputera za pomocą dysku CD".

 4. Wybierz ustawienia języka, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 5. Kliknij pozycję Napraw ten komputer.

 6. Wybierz system operacyjny, który chcesz naprawić, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 7. W oknie dialogowym Opcje odzyskiwania systemu kliknij pozycję Narzędzie do naprawy systemu podczas uruchomienia.

 8. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

Uruchamianie komputera za pomocą dysku CD

 1. Włącz komputer.

 2. Podczas uruchamiania komputera sprawdź na ekranie (u dołu), jak uzyskać dostęp do systemu BIOS.

  Na ogół należy nacisnąć klawisz Delete, F1, F2 albo F10.

 3. Na ekranie systemu BIOS wybierz menu Boot.

  (Termin „boot" dotyczy lokalizacji, w której przechowywane jest oprogramowanie wymagane do uruchomienia komputera).

 4. Ustaw napęd CD lub DVD jako pierwsze urządzenie rozruchowe na liście.

 5. Zapisz zmiany i zamknij ekran ustawień systemu BIOS.

  Podczas uruchamiania komputera z dyskiem CD produktu w napędzie zostanie wyświetlony monit o naciśnięcie dowolnego klawisza w celu rozruchu z dysku CD. Jeśli nie naciśniesz żadnego klawisza, komputer będzie próbował wykonać rozruch z następnego urządzenia rozruchowego z listy systemu BIOS. Monit o naciśnięcie klawisza jest wyświetlany tylko przez chwilę, toteż należy uważnie obserwować ekran podczas uruchamiania komputera.

 6. Naciśnij dowolny klawisz, aby uruchomić komputer za pomocą dysku instalacyjnego systemu Windows 7.

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v53232809_EndUserProfile_pl_pl
System operacyjny: Windows 7
Ostatnia modyfikacja: 04/06/2014