Inne produkty

Naprawa instalacji systemu Windows XP przy użyciu dysku instalacyjnego systemu Windows XP

Napraw instalację systemu Windows XP

 1. Włóż dysk instalacyjny systemu Windows XP do napędu dysków CD/DVD.

 2. Ponownie uruchom komputer.

 3. Gdy zobaczysz komunikat, naciśnij dowolny klawisz, aby uruchomić komputer za pomocą dysku CD.

  Jeśli komputera nie można uruchomić z dysku CD, konieczna może być zmiana odpowiednich ustawień w systemie BIOS komputera. Więcej informacji zawiera sekcja „Uruchamianie komputera za pomocą dysku CD".

 4. Gdy zostanie wyświetlony ekran powitalny instalacji, naciśnij klawisz Enter.

 5. Aby uruchomić instalację systemu Windows XP, naciśnij klawisz Enter.

  Nie wybieraj opcji naprawy instalacji systemu Windows XP przy użyciu konsoli odzyskiwania, naciskając klawisz R.

 6. Gdy wyświetlony zostanie ekran umowy licencyjnej systemu Windows XP, naciśnij klawisz F8, aby ją zaakceptować.

 7. Wybierz bieżącą instalację systemu Windows XP, a następnie naciśnij klawisz R, aby ją naprawić.

 8. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

Uruchamianie komputera za pomocą dysku CD

 1. Włącz komputer.

 2. Podczas uruchamiania komputera sprawdź na ekranie (u dołu), jak uzyskać dostęp do systemu BIOS.

  Na ogół należy nacisnąć klawisz Delete, F1, F2 albo F10.

 3. Na ekranie systemu BIOS wybierz menu Boot.

  (Termin „boot" dotyczy lokalizacji, w której przechowywane jest oprogramowanie wymagane do uruchomienia komputera).

 4. Ustaw napęd CD lub DVD jako pierwsze urządzenie rozruchowe na liście.

 5. Zapisz zmiany i zamknij ekran ustawień systemu BIOS.

  Podczas uruchamiania komputera z dyskiem CD z produktem w napędzie zobaczysz monit o naciśnięcie dowolnego klawisza w celu rozruchu z dysku CD. Jeśli nie naciśniesz żadnego klawisza, komputer będzie próbował wykonać rozruch z następnego urządzenia rozruchowego z listy systemu BIOS. Monit o naciśnięcie klawisza jest wyświetlany tylko przez chwilę, toteż należy uważnie obserwować ekran podczas uruchamiania komputera.

 6. Naciśnij dowolny klawisz, aby uruchomić komputer za pomocą dysku instalacyjnego systemu Windows XP.

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v53232680_EndUserProfile_pl_pl
System operacyjny: Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 02/06/2014