Inne produkty

Aktualizowanie programu Norton 360 Online - informacje

Program Norton 360 Online automatycznie pobiera przez Internet aktualizacje plików definicji wirusów i plików programów. Aktualizacje te stale rozbudowują technologię wykorzystywaną przez program Norton 360 Online w celu ochrony komputera.

Automatyczne aktualizacje wymagają połączenia internetowego. Jeśli do łączenia z Internetem używany jest serwer proxy, należy skonfigurować ustawienia serwera proxy w produkcie. Jeśli komputer zazwyczaj nie jest stale podłączony do Internetu, po nawiązaniu połączenia można ręcznie zaktualizować program Norton 360 Online. Regularne aktualizowanie programu Norton 360 Online zapewnia ochronę komputera przy użyciu najnowszych aktualizacji definicji i programów.

Ręczne sprawdzanie dostępności aktualizacji

Rozwiązywanie problemów z połączeniem - informacje

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v5317331_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 13/11/2009