Inne produkty

Zarządzanie komunikatami i alertami - informacje

Komunikaty programu Norton 360 Online są wyświetlane na kilka sposobów i w kilku lokalizacjach.

Komunikaty mogą być wyświetlane w następujących lokalizacjach:

Obszar powiadomień na pulpicie systemu Windows

W obszarze powiadomień na prawym końcu paska zadań wyświetlanych jest kilka typów komunikatów programu Norton 360 Online. Na przykład komputer był przez pewien czas wyłączony albo nie miał połączenia z Internetem. W takim przypadku wyświetlony zostanie komunikat, że system ochrony może być nieaktualny.

Inny alert zostaje wyświetlony w przypadku wyłączenia ustawienia zabezpieczeń. Komunikat ten ostrzega, że komputer może nie być chroniony i umożliwia włączenie ustawienia.

W większości przypadków można kliknąć alert, aby otworzyć program Norton 360 Online i rozwiązać problemy.

Ogólny stan w oknie głównym programu Norton 360 Online

Alerty i inne komunikaty są wyświetlane pośrodku okna głównego. Kolor wskazuje, jak pilny jest komunikat. Jeśli komunikat ma kolor zielony, komputer jest chroniony. Kolor pomarańczowy lub czerwony oznacza, że w celu utrzymania bezpieczeństwa należy podjąć odpowiednie działanie.

Kategorie ochrony i szczegóły programu Norton 360 Online

Program Norton 360 Online wyświetla także poszczególne obszary stanu każdej z funkcji ochrony, takie jak Zabezpieczenia komputera, Tożsamość, Kopia zapasowa i Optymalizacja komputera. W obszarach stanu wskazywana jest liczba problemów związanych z każdą funkcją, które należy rozwiązać. W każdym obszarze stanu można użyć opcji Wyświetl szczegóły, aby uzyskać dodatkowe informacje na temat tych problemów. Można także użyć opcji Napraw teraz, aby wyeliminować wszystkie problemy wymagające rozwiązania w celu zapewnienia ochrony komputera.

Gadżet programu Norton 360 Online na pasku bocznym systemu Windows

W systemie Windows Vista i Windows 7 program Norton 360 Online wyświetla stan zabezpieczeń komputera w gadżecie programu Norton 360 Online na pasku bocznym systemu Windows.

Alerty i komunikaty programu Norton 360 Online - informacje

Utrzymywanie bezpieczeństwa komputera - informacje

Sprawdzanie powiadomień funkcji Automatyczna ochrona

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v5317328_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 27/10/2011