Wyświetlanie szczegółów funkcji zabezpieczeń

W oknie głównym programu Norton 360 Online wyświetlane jest zestawienie informacji o każdej z czterech funkcji zabezpieczeń programu Norton 360 Online. Dla każdej funkcji zabezpieczeń można wyświetlić dodatkowe informacje szczegółowe.

Aby wyświetlić szczegóły funkcji zabezpieczeń:

  1. W oknie głównym programu Norton 360 Online kliknij żądaną funkcję zabezpieczeń, a następnie kliknij pozycję Wyświetl szczegóły.

    W wyświetlonym oknie można sprawdzić następujące szczegóły:

    • Bieżący stan funkcji zabezpieczeń.

    • Listę wykonywanych przez funkcję sprawdzeń i wyniki każdego z nich. W niektórych przypadkach w wynikach sprawdzenia dostępne może być łącze, którego kliknięcie umożliwia uzyskanie dodatkowych informacji.

    • Listę działań, które można wykonać.

  2. Po zakończeniu przeglądania szczegółów kliknij przycisk Zamknij.

Okno główne programu Norton 360 Online - informacje

Reagowanie na wskaźniki stanu zabezpieczeń

Menu skrótów programu Norton 360 Online - informacje

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Czy te informacje były pomocne?

Identyfikator dokumentu: v5317325_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 27/10/2011