Inne produkty

Stan programu Norton 360 Online - informacje

Program Norton 360 Online wyświetla stan zabezpieczeń komputera u góry okna głównego. W zależności od stanu zabezpieczeń komputera, program Norton 360 Online wyświetla stan systemu Chroniony, Wymagana uwaga lub Zagrożony.

Wskaźnik stanu systemu przedstawia jeden z następujących stanów:

Chroniony

Wskazuje, że komputer jest chroniony przed zagrożeniami i uszkodzeniem.

Wymagana uwaga

Wskazuje, że komputer wymaga uwagi.

W dolnej części okna głównego programu Norton 360 Online kliknij pozycję Napraw teraz, aby wyeliminować zagrożenia bezpieczeństwa na komputerze.

Zagrożony

Wskazuje, ze komputer jest zagrożony.

W dolnej części okna głównego programu Norton 360 Online kliknij pozycję Napraw teraz, aby wyeliminować zagrożenia bezpieczeństwa na komputerze.

Program Norton 360 Online wyświetla stany systemu dla poszczególnych kategorii ochrony, takich jak Zabezpieczenia komputera, Tożsamość, Kopia zapasowa i Optymalizacja komputera. W zależności od stanu zabezpieczeń różnych składników komputera, obszary stanu czterech kategorii zabezpieczeń są oznaczone jako Chroniony, Wymagana uwaga lub Zagrożony.

Jeśli wyświetlany jest stan systemu lub kategorii ochrony Zagrożony lub Wymagana uwaga, w dolnej części okna głównego programu Norton 360 Online kliknij pozycję Napraw teraz, aby wyeliminować wszystkie zagrożenia bezpieczeństwa na komputerze.

Reagowanie na wskaźniki stanu zabezpieczeń

Okno główne programu Norton 360 Online - informacje

Wyświetlanie szczegółów funkcji zabezpieczeń

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v5317320_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 27/10/2011