Inne produkty

Zadania programu Norton 360

Okno Zadania zapewnia szybki dostęp do zadań ogólnych, zadań kopii zapasowej i zadań optymalizacji komputera w programie Norton 360. W oknie Zadania można na przykład uruchomić skanowanie, utworzyć kopię zapasową ważnych plików lub uruchomić czyszczenie rejestru.

Na liście w obszarze Zadania ogólne dostępne są następujące zadania:

Uruchom skanowania

Umożliwia uruchomienie skanowania szybkiego, pełnego skanowania systemu lub skanowania niestandardowego w celu wyszukania wirusów, zagrożeń lub zbędnych elementów na komputerze.

Uruchom usługę LiveUpdate

Usługę LiveUpdate należy uruchamiać w celu sprawdzenia dostępności i pobrania aktualizacji definicji oraz programów.

Sprawdź historię zabezpieczeń

Niedawne operacje przeprowadzone na komputerze

W oknie Historia zabezpieczeń wyświetlane są szczegóły takie jak poziom zagrożenia, stan oraz data i godzina operacji.

Sprawdź funkcję Ochrona luk w zabezpieczeniach

Zapewnia ochronę przed znanymi atakami na luki w zabezpieczeniach komputera

Za pomocą tej opcji można sprawdzić korelację między lukami w zabezpieczeniach, przed którymi chroniony jest komputer a programami zawierającymi te luki w zabezpieczeniach.

Sprawdź mapę zabezpieczeń sieci

Umożliwia otwarcie okna Mapa zabezpieczeń sieci.

Mapa zabezpieczeń sieci ułatwia wyświetlanie sieci domowej i zarządzanie nią. Można wyświetlić szczegóły dotyczące urządzeń podłączonych do komputera.

Na liście w obszarze Zadania kopii zapasowej dostępne są następujące zadania:

Zarządzaj zestawami kopii zapasowej

Umożliwia tworzenie, modyfikowanie i usuwanie zestawów kopii zapasowej

Można również skonfigurować elementy uwzględniane w kopii zapasowej, jej lokalizację docelową i termin tworzenia.

Uruchom kopię zapasową

Umożliwia utworzenie nowej niestandardowej lub odświeżenie automatycznej kopii zapasowej

Przywróć pliki

Pozwala przywrócić całą istniejącą kopię zapasową lub poszczególne pliki

Kup dodatkowe miejsce na dysku

Umożliwia dokupienie dodatkowego miejsca w magazynie online na kopie zapasowe danych

Przywróć kopię zapasową online za pomocą przeglądarki

Umożliwia zainstalowanie programu Norton Online Backup w celu zarządzania kopiami zapasowymi online

Oprócz kopii zapasowej online oferowanej przez program Norton 360, można użyć programu Norton Online Backup w celu skonfigurowania dodatkowego magazynu online i funkcji przywracania. Do zalogowania się do programu Norton Online Backup niezbędne są poświadczenia konta Norton Account. Można także przywracać pliki umieszczone przez program Norton 360 w kopii zapasowej w bezpiecznym magazynie online.

W obszarze Zadania optymalizacji komputera dostępne są następujące zadania:

Wygeneruj raport diagnostyczny

Umożliwia wyświetlenie, zapisanie lub wydrukowanie bieżącego raportu diagnostycznego

Raport diagnostyczny zawiera informacje na temat sprzętu, systemu operacyjnego, zasobów systemowych, wykorzystania zasobów oraz wszystkich aplikacji zainstalowanych na komputerze.

Uruchom menedżera uruchamiania

Umożliwia zwiększenie wydajności komputera poprzez zarządzanie elementami z grupy Autostart i skrócenie czasu uruchamiania systemu

Uruchom czyszczenie rejestru

Funkcja usuwa z rejestru systemu Windows nieprawidłowe i przestarzałe wpisy, które mogą być przyczyną błędów

Uruchom funkcję Norton Insight

Umożliwia skanowanie plików w zależności od ich poziomu zaufania

Funkcja Norton Insight upraszcza, skraca i zwiększa wydajność skanowań programu Norton 360.

Sprawdź funkcję Norton - zadania

Umożliwia wyświetlenie i uruchomienie listy zadań programu Norton uruchamianych automatycznie w tle w celu ochrony komputera

Można także wyświetlić wykresy procesora i pamięci, i przeanalizować wpływ programu Norton 360 na wydajność komputera.

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v5311239_N360_N360RET_5_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 29/10/2010