Inne produkty

Moje konto

Okno Moje konto umożliwia aktywowanie produktu lub odnowienie subskrypcji produktu. Okno to umożliwia również dostęp do konta Norton Account i funkcji Raport miesięczny.

Po utworzeniu konta Norton Account można zarządzać wszystkimi produktami marki Norton oraz danymi konta na stronie internetowej Norton Account. Na koncie przechowywane są klucze produktów zarejestrowanych przez użytkownika produktów marki Norton, co jest przydatne w razie konieczności ponownej instalacji produktu lub usługi.

Na stronie Moje konto dostępne są następujące opcje:

Otwórz konto Norton Account

Umożliwia zarejestrowanie produktu i zarządzanie wszystkimi posiadanymi produktami marki Norton

Odnów subskrypcję

Umożliwia sprawdzenie stanu subskrypcji i jej odnowienie

Aktywuj program Norton 360

Umożliwia aktywację programu Norton 360 przy użyciu niepowtarzalnego klucza produktu

Ta opcja jest wyświetlana tylko do czasu aktywacji produktu. Program Norton 360 należy aktywować, aby korzystać z wszystkich jego funkcji.

Kup dodatkowe miejsce na dysku

Umożliwia dokupienie dodatkowego miejsca w magazynie online na kopie zapasowe danych

Chroń dodatkowe komputery

Umożliwia zakupienie dodatkowych kluczy produktu Norton 360 w celu zainstalowania programu na innych komputerach

Z tej opcji można korzystać dopiero po aktywowaniu produktu.

Sprawdź raport miesięczny

Umożliwia wyświetlanie zestawienia działań z okresu miesiąca lub raportu od chwili instalacji

Ponadto w obszarze Stan w oknie Moje konto wyświetlane są szczegóły subskrypcji. Wyświetlana jest pozostała liczba dni do aktywacji lub pozostała liczba dni bieżącej subskrypcji.

W oknie Moje konto wyświetlane są również szczegóły dostępnego miejsca i całkowitego miejsca w usłudze Kopia zapasowa online.

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v5311238_N360_N360RET_5_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 21/09/2010