Inne produkty

Optymalizacja komputera - szczegóły

Na dysku stałym są przechowywane wszystkie pliki, programy oraz system operacyjny Windows. Niektóre z tych plików są trwałe, a inne tymczasowe.

Pliki tymczasowe są używane przez programy do przechowywania informacji podczas działania programów. Po zamknięciu programu pliki pozostają na dysku twardym komputera. W systemie plików w komputerze pliki tymczasowe nie są odróżniane od plików trwałych i dlatego śledzone muszą być wszystkie pliki.

Gdy nagromadzi się wiele plików, system plików komputera ma problem ze znalezieniem miejsca na pliki użytkownika, takie jak muzyka, zdjęcia czy dokumenty. Wówczas system plików dzieli pliki użytkownika na fragmenty mieszczące się w dostępnych pustych miejscach na dysku. Śledzenie tych plików i znajdowanie plików trwałych wśród plików tymczasowych może spowolnić działanie komputera.

Składnik Optymalizacja komputera zawiera następujące funkcje pozwalające pozbyć się niepożądanych plików i zwiększyć wydajność komputera:

 • Optymalizacja dysku łączy poszczególne części plików.

  Z czasem informacje, z których składają się pliki, zostają rozproszone po całym obszarze dysku. Proces ten zwany jest fragmentacją. Im częściej komputer jest używany, tym bardziej rośnie fragmentacja dysku. Fragmentacja dysku twardego może doprowadzić do znacznego spowolnienia pracy komputera, ponieważ przy każdym uruchomieniu przeglądarki, odtwarzacza multimedialnego, edytora tekstu lub innego programu musi on przetworzyć dużą liczbę niewielkich plików. Jak z tego wynika, im większa jest fragmentacja dysku twardego, tym bardziej spowalnia działanie komputera.

 • Czyszczenie plików usuwa niepotrzebne pliki tymczasowe, w tym pliki pozostawione przez przeglądarkę internetową, słowa wpisywane w wyszukiwarkach internetowych i inne.

  Czyszczenie plików tymczasowych systemu Windows usuwa niepotrzebne pliki tymczasowe i zbędne pliki systemu Windows. Usuwanie zbędnych plików zwalnia miejsce na dysku i poprawia wydajność komputera.

  Czyszczenie plików tymczasowych programu Internet Explorer usuwa zbędne elementy nagromadzone wskutek użytkowania Internetu i pobierania. Elementy te obejmują pliki pamięci podręcznej, wyszukiwania w Internecie i inne elementy tymczasowe. Usuwanie tych plików zwalnia miejsce na dysku. W razie uruchomienia funkcji Czyszczenie bez zamknięcia komunikatora internetowego lub przeglądarki niektóre pliki pamięci podręcznej mogą nie zostać usunięte.

 • Funkcja Czyszczenie historii programu Internet Explorer usuwa zbędne elementy historii internetowej nagromadzone podczas sesji internetowych. Usunięcie tych plików zapewnia, że potencjalne poufne informacje zawarte w plikach historii przeglądarki nie są pozostawione na dysku twardym. W razie uruchomienia funkcji Czyszczenie bez zamknięcia komunikatora internetowego lub przeglądarki niektóre pliki historii mogą nie zostać usunięte.

 • Funkcja Czyszczenie rejestru usuwa z rejestru systemu Windows nieprawidłowe i przestarzałe wpisy, które mogą być przyczyną błędów.

  Rejestr systemu Windows może zawierać nieprawidłowe wpisy usługi ActiveX/COM, rozszerzenia plików, ścieżki aplikacji, czcionki, wpisy sterowników VxD lub brakujące pliki.

 • Raport diagnostyczny przedstawia informacje takie jak profil sprzętowy, system operacyjny i punkty przywracania systemu.

  Można również sprawdzić wykorzystanie zasobów, programy z grupy Autostart, zainstalowane programy, stan połączenia sieciowego i stan programu Norton 360 Online. Gdy program Norton 360 Online przeskanuje komputer i zbierze dane, raport diagnostyczny przedstawi stan systemu, wykryte problemy i ich rozwiązania. Raportu tego można użyć w celu rozwiązania problemów.

 • Menedżer uruchamiania programu Norton 360 Online ułatwia zarządzanie programami skonfigurowanymi do uruchamiania podczas uruchamiania komputera oraz ich kontrolowanie.

  Przy każdym uruchomieniu komputera niektóre programy są uruchamiane w czasie uruchamiania systemu. Można wyłączyć uruchamianie tych programów wraz z systemem i uruchamiać je później.

W obszarze Czynności dostępne dla użytkownika można użyć następujących opcji:

Uruchom funkcję Optymalizacja dysku

Przeprowadza optymalizację dysku w celu defragmentacji dysku twardego.

Optymalizację dysku można uruchomić tylko w przypadku, gdy na dysku jest więcej niż 15 procent wolnego miejsca.

Uruchom czyszczenie plików

Przeprowadza czyszczenie plików w celu usunięcia plików tymczasowych systemu Windows i plików tymczasowych programu Internet Explorer.

Uruchom czyszczenie rejestru

Przeprowadza czyszczenie rejestru w celu usunięcia zbędnych wpisów z rejestru systemu Windows.

Wygeneruj raport diagnostyczny

Tworzy raport diagnostyczny, dotyczący problemów występujących na komputerze.

Uruchom menedżera uruchamiania

Uruchamia menedżera uruchamiania w celu zarządzania programami z grupy Autostart i skrócenia czasu uruchamiania komputera.

Czyszczenie historii programu Internet Explorer History można wykonać za pomocą opcji Harmonogram zadań w oknie Ustawienia lub opcji Zadanie niestandardowe w oknie Skanowania.

Jeśli program Norton 360 Online znajdzie problemy na komputerze, można użyć opcji Napraw teraz w celu wyeliminowania problemów.

Podobnie jak inne zadania programu Norton 360 Online, funkcja Optymalizacja komputera jest uruchamiana automatycznie. Nie trzeba za każdym razem ręcznie uruchamiać funkcji Optymalizacja komputera. Można jednak zaplanować operacje funkcji Optymalizacja komputera za pomocą opcji Harmonogram zadań w oknie Ustawienia.

Uruchamianie czyszczenia rejestru

Generowanie raportu diagnostycznego

Ręczna optymalizacja dysków stałych

Uruchamianie skanowania w celu usunięcia zbędnych elementów z dysku

Fragmentacja dysków i plików - informacje

Optymalizacja komputera - informacje

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v5311210_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 18/10/2011