Inne produkty

Bezpieczne wymazywanie plików z komputera za pomocą programu Norton Utilities 15.0

Wymaż pliki

  1. Uruchom program Norton Utilities.

    Jeśli zostanie wyświetlone okno Kontrola konta użytkownika, kliknij przycisk Kontynuuj.

  2. W lewym okienku kliknij pozycję Konserwuj.

  3. W prawym okienku kliknij pozycję Wymaż pliki.

  4. Aby dodać plik do listy, kliknij pozycję Dodaj a następnie zaznacz pozycję Dodaj plik, Dodaj folder lub Kosz. Przejdź do pliku lub folderu i dodaj go do listy.

  5. Kliknij pozycję Wymaż.

  6. W celu potwierdzenia kliknij przycisk Tak.

  7. Kliknij przycisk Kontynuuj.

  8. Kliknij przycisk Zamknij.

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v53092630_EndUserProfile_pl_pl
System operacyjny: Windows 7, Windows Vista, Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 25/03/2013