Inne produkty

Utwórz swój profil sejfu tożsamości

Funkcja Sejf tożsamości umożliwia zapisywanie i ochronę poszczególnych danych logowania. Niemniej jednak, funkcja pozostaje nieaktywna do chwili utworzenia hasła sejfu tożsamości i zalogowania się do sejfu tożsamości.

Po utworzeniu hasła sejfu tożsamości funkcja Sejf tożsamości umożliwia:

  • Utworzenie i zapisanie karty zawierającej ogólne informacje, dane kontaktowe i szczegóły karty kredytowej. Informacje ogólne to nazwa i płeć, a dane kontaktowe to numery telefonów i adres e-mail.

  • Importowanie do sejfu tożsamości danych logowania zapisanych w programie Internet Explorer.

Funkcja Norton Identity Safe umożliwia utworzenie różnych profili i ustawienie dla nich haseł. Po skonfigurowaniu hasła sejfu tożsamości użytkownik zostaje automatycznie zalogowany do profilu.

Po każdym zalogowaniu się do innego profilu i utworzeniu nowego profilu użytkownik zostaje automatycznie wylogowany z bieżącego profilu sejfu tożsamości.

Opcje konfiguracji programu Norton Identity Safe

Opcja

Opis

Porada

Hasło

Umożliwia wprowadzenie hasła sejfu tożsamości.

Graficzna prezentacja siły hasła ułatwia podanie silnego hasła. Grafika jest wyświetlana po prawej stronie pola Wskazówka.

Potwierdź hasło

Umożliwia potwierdzenie wprowadzonego hasła.

Hasło sejfu tożsamości nie zostanie zapisane, jeśli wpisy wprowadzone w polach Hasło i Potwierdź hasło są niezgodne.

Wskazówka dotycząca hasła

Umożliwia podanie wskazówki ułatwiającej przypomnienie sobie hasła.

Wskazówkę do hasła można ustawić podczas zmiany hasła w obszarze Bezpieczeństwo hasła w oknie Ustawienia funkcji Ochrona tożsamości. Jeśli użytkownik nie wprowadzi teraz wskazówki, jej wprowadzenie będzie możliwe dopiero po zmianie bieżącego hasła.

Jeśli hasło i wskazówka są identyczne, funkcja Sejf tożsamości wyświetli komunikat o identyczności hasła i wskazówki. Można ją wówczas zmienić albo kontynuować tworzenie hasła sejfu tożsamości.

Nazwa profilu

Umożliwia wprowadzenie nazwy tworzonego profilu.

W przypadku profilu lokalnego opcja ta wyświetla nazwę konta użytkownika systemu Windows, na które aktualnie jest zalogowany użytkownik. W przypadku profilu przenośnego domyślnie wyświetlana jest nazwa Mój nośnik wymienny. Jeśli dysk zewnętrzny ma już nazwę, w polu Nazwa profilu wyświetlana jest ta nazwa.

Jeśli dane sejfu tożsamości są przechowywane na więcej niż jednym dysku zewnętrznym, profilom przenośnym należy nadać niepowtarzalne nazwy ułatwiające ich identyfikację.

Żądaj mojego hasła na początku każdej sesji

Powoduje wyświetlanie monitu o podanie hasła sejfu tożsamości przy każdym logowaniu się do sejfu tożsamości.

Ustawienie to można zmienić w obszarze Bezpieczeństwo hasła w oknie Ustawienia funkcji Ochrona tożsamości.

Żądaj mojego hasła przed każdym podaniem danych logowania

Powoduje wyświetlanie monitu o podanie hasła sejfu tożsamości przed każdym automatycznym wypełnieniem danych logowania przez funkcję Sejf tożsamości.

Ustawienie to można zmienić w obszarze Bezpieczeństwo hasła w oknie Ustawienia funkcji Ochrona tożsamości.

Nie konfiguruj teraz

Anuluje proces konfiguracji tożsamości.

Tej opcji można użyć, aby utworzyć profil później.

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v5203202_N360_N360RET_5_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 25/03/2010