Inne produkty

Wyświetlanie elementów w oknie Historia zabezpieczeń

Okno Historia zabezpieczeń zawiera zapis wszystkich operacji wykonanych przez program Norton 360 Online na komputerze.

Można wyświetlić szczegóły dotyczące wszystkich operacji, czyli:

 • Alerty i komunikaty o zdarzeniach funkcji Historia zabezpieczeń

 • Wyniki różnych skanowań

 • Informacje wysłane do witryny internetowej centrum Symantec Security Response

 • Elementy poddane kwarantannie

 • Operacje wykonywane przez zaporę programu Norton 360 Online

 • Operacje funkcji Optymalizacja komputera programu Norton 360 Online

 • Operacje programu Norton 360 Online związane z kopią zapasową i przywracaniem

 • Zadania zabezpieczeń wykonane przez program Norton 360 Online w tle

Kategorie historii zabezpieczeń są wyświetlane na liście rozwijanej Pokaż w następujących grupach odpowiadających ich funkcjom:

 • Wszystkie operacje

 • Ochrona i wydajność

 • Wysyłki i błędy

 • Optymalizacja komputera

 • Informacyjny

Elementy związane z różnymi funkcjami produktu są wyświetlane w odpowiednich kategoriach w oknie Historia zabezpieczeń. Na przykład elementy zabezpieczeń związane z funkcją Kwarantanna są wyświetlane w kategorii Kwarantanna w oknie Historia zabezpieczeń. Ponadto w oknie Historia zabezpieczeń, w okienku Szczegóły wyświetlane są szczegóły każdego elementu.

Aby wyświetlić elementy w oknie Historia zabezpieczeń:

 1. W oknie głównym programu Norton 360 Online kliknij pozycję Zadania.

 2. W oknie Zadania, w obszarze Zadania ogólne kliknij pozycję Sprawdź historię zabezpieczeń.

 3. W oknie Historia zabezpieczeń z listy rozwijanej Pokaż wybierz kategorię elementów, którą chcesz wyświetlić. Do wyboru są następujące opcje:

  Najnowsza historia

  Widok Najnowsza historia w oknie Historia zabezpieczeń umożliwia wyświetlenie alertów z ostatnich siedmiu dni. Wyświetlana jest lista określonych niedawnych zdarzeń zabezpieczeń.

  Pełna historia

  Widok Pełna historia w oknie Historia zabezpieczeń umożliwia wyświetlenie pełnej historii zabezpieczeń.

  Wyniki skanowania

  Komputer można przeskanować w celu sprawdzenia, czy jest zainfekowany wirusem, programem typu spyware, destrukcyjnym programem lub zagrożeniem bezpieczeństwa.

  Widok Wyniki skanowania w oknie Historia zabezpieczeń umożliwia wyświetlenie szczegółów skanowań przeprowadzonych na komputerze.

  Wyeliminowane zagrożenia bezpieczeństwa

  Zagrożenia bezpieczeństwa to podejrzane programy, które mogą zagrażać bezpieczeństwu komputera.

  Widok Wyeliminowane zagrożenia bezpieczeństwa w oknie Historia zabezpieczeń umożliwia wyświetlenie listy zagrożeń bezpieczeństwa wykrytych i naprawionych, poddanych kwarantannie lub usuniętych przez program Norton 360 Online. Elementy poddane kwarantannie są wyświetlane na liście w widoku Kwarantanna. Elementy znajdujące się w obszarze kwarantanny można również wyświetlić w widoku Kwarantanna.

  Niewyeliminowane zagrożenia bezpieczeństwa

  Zagrożenia bezpieczeństwa to podejrzane programy, które mogą zagrażać bezpieczeństwu komputera.

  Widok Niewyeliminowane zagrożenia bezpieczeństwa w oknie Historia zabezpieczeń umożliwia wyświetlenie listy zagrożeń bezpieczeństwa, których program Norton 360 Online nie mógł naprawić, usunąć lub poddać kwarantannie.

  Niektóre zagrożenia wymagają ponownego uruchomienia systemu, gdyż wpisy dzienników dotyczące takich zagrożeń można wyczyścić dopiero po ponownym uruchomieniu systemu.

  Kwarantanna

  Obszar kwarantanny funkcji Historia zabezpieczeń to bezpieczna lokalizacja na komputerze, w której można odizolować elementy do czasu podjęcia decyzji, jakie działanie należy wobec nich podjąć.

  Widok Kwarantanna w oknie Historia zabezpieczeń umożliwia wyświetlenie wszystkich zagrożeń bezpieczeństwa odizolowanych w obszarze kwarantanny funkcji Historia zabezpieczeń.

  Operacja funkcji SONAR

  Funkcja SONAR (Symantec Online Network for Advanced Response) identyfikuje nowe zagrożenia na podstawie podejrzanego sposobu działania aplikacji. Funkcja SONAR wykrywa destrukcyjny kod i chroni przed nim komputer, zanim definicje wirusów zostaną udostępnione na serwerze LiveUpdate.

  W widoku Operacja funkcji SONAR w oknie Historia zabezpieczeń wyświetlane są szczegóły dotyczące zagrożeń bezpieczeństwa wykrytych przez funkcję SONAR. W kategorii tej wyświetlana jest również lista wszystkich operacji powodujących zmianę konfiguracji lub ustawień komputera.

  Opcja Więcej szczegółów w tej kategorii umożliwia wyświetlenie szczegółów dotyczących zasobów, na które operacja miała wpływ.

  Zapora - sieć i połączenia

  Zapora monitoruje komunikację między komputerem użytkownika a innymi komputerami w Internecie.

  Kategoria Zapora - sieć i połączenia w oknie Historia zabezpieczeń umożliwia wyświetlenie informacji o sieciach, z którymi łączy się komputer użytkownika. Wyświetlane są również działania podjęte w celu ustawienia sieci i komputerów jako zaufanych lub ograniczonych.

  W tej kategorii wyświetlana jest również historia wszystkich połączeń sieciowych protokołu TCP/IP nawiązanych przy użyciu komputera użytkownika. Połączenia sieciowe są rejestrowane w dzienniku po ich zamknięciu.

  W oknie Historia zabezpieczeń - szczegóły zaawansowane tej kategorii można zmodyfikować ustawienia zaufania lub ograniczenia komputerów i sieci.

  Zapora - operacje

  Zapora monitoruje komunikację między komputerem użytkownika a innymi komputerami w Internecie. Zapora stosuje reguły sterujące dostępem do Internetu z komputera użytkownika i z Internetu do komputera użytkownika.

  Widok Zapora - operacje w oknie Historia zabezpieczeń umożliwia wyświetlenie reguł tworzonych przez zaporę. W widoku tym wyświetlane są również reguły tworzone przez użytkownika.

  W oknie Historia zabezpieczeń - szczegóły zaawansowane dla tej kategorii wyświetlane są utworzone reguły programów. Można w nim również zezwolić na regułę blokowanego programu.

  Zapobieganie włamaniom

  Funkcja Zapobieganie włamaniom skanuje cały ruch sieciowy przychodzący i wychodzący z komputera użytkownika w poszukiwaniu znanych zagrożeń.

  Widok Zapobieganie włamaniom w oknie Historia zabezpieczeń umożliwia wyświetlenie szczegółowych informacji o niedawnej aktywności związanej z zapobieganiem włamaniom.

  Okno Historia zabezpieczeń - szczegóły zaawansowane tej kategorii umożliwia określenie, czy mają być wyświetlane powiadomienia po wykryciu sygnatur funkcji Zapobieganie włamaniom.

  Download Insight

  Funkcja Download Insight przetwarza każdy pobierany przez użytkownika plik wykonywalny w celu przeanalizowania poziomu reputacji pliku. Następnie, w zależności od ustawień funkcji Download Insight, wyświetlane są informacje o wynikach przetwarzania.

  Widok Download Insight w oknie Historia zabezpieczeń umożliwia wyświetlenie szczegółów dotyczących wszystkich zdarzeń, które funkcja Download Insight przetwarza i o których powiadamia. Widok ten zawiera także informacje o działaniach podjętych przez użytkownika na podstawie danych dotyczących reputacji.

  Ochrona antyspamowa

  Program Norton AntiSpam chroni komputer przed niepożądanymi wiadomościami e-mail.

  Widok Ochrona antyspamowa w oknie Historia zabezpieczeń umożliwia wyświetlenie szczegółów dotyczących wiadomości e-mail przetworzonych przez funkcję Ochrona antyspamowa.

  Tożsamość

  Różne funkcje sejfu tożsamości ułatwiają zarządzanie tożsamościami i zapewniają dodatkowe zabezpieczenia transakcji online.

  W widoku Tożsamość w oknie Historia zabezpieczeń wyświetlane są definicje funkcji Ochrona przed wyłudzeniem danych, które program Norton 360 Online pobiera po uruchomieniu usługi LiveUpdate w celu uzyskania najnowszych definicji wirusów.

  Ochrona integralności produktów marki Norton

  Funkcja Ochrona integralności produktów marki Norton umożliwia ochronę produktu marki Norton przed atakiem lub modyfikacją wykonywanymi przez nieznane, podejrzane lub destrukcyjne aplikacje.

  Widok Ochrona integralności produktów marki Norton w oknie Historia zabezpieczeń umożliwia wyświetlenie szczegółowych informacji o nieautoryzowanych próbach modyfikacji procesów firmy Symantec. Zadania zablokowane przez produkt firmy Symantec również są wyświetlane na liście.

  Alert dotyczący wydajności

  Funkcja Alert dotyczący wydajności umożliwia wyświetlanie, monitorowanie i analizowanie wpływu operacji systemowych na komputer.

  Widok Alert dotyczący wydajności w oknie Historia zabezpieczeń umożliwia wyświetlenie szczegółów oddziaływania procesów uruchamianych na komputerze. Szczegóły obejmują nazwę procesu, używane przez proces zasoby, stopień użycia zasobów i ogólne oddziaływanie procesu na komputer. Ponadto na liście wyświetlane są również dzienniki związane z alertami dotyczącymi wydajności i programami wykluczonymi z alertów dotyczących wydajności.

  Sieć z limitem transferu danych

  Tryb ograniczenia szybkości transferu danych umożliwia skonfigurowanie zasad i ograniczenie użytkowania Internetu przez program Norton 360 Online. Można określić przepustowość sieci, której może używać program Norton 360 Online.

  Widok Sieć z limitem transferu danych w oknie Historia zabezpieczeń umożliwia wyświetlenie szczegółów operacji przeprowadzonych przez użytkownika w celu ograniczenia użytkowania Internetu przez program Norton 360 Online.

  Kopia zapasowa

  W widoku Kopia zapasowa wyświetlana jest lista przeprowadzonych przez użytkownika operacji związanych z kopiami zapasowymi i przywracaniem.

  Witryny zgłoszone do firmy Symantec

  W niektórych przypadkach użytkownicy zgłaszają ocenę określonych stron internetowych firmie Symantec.

  W widoku Witryny zgłoszone do firmy Symantec w oknie Historia zabezpieczeń wyświetlane są wszystkie witryny internetowe zgłoszone przez użytkownika do firmy Symantec w celu sprawdzenia autentyczności.

  Błędy poczty e-mail

  Błędy poczty e-mail to wszelkie błędy, które występują, gdy program Norton 360 Online próbuje wysłać, pobrać lub przeskanować wiadomość e-mail wysyłaną lub odbieraną przez użytkownika.

  Widok Błędy poczty e-mail w oknie Historia zabezpieczeń przedstawia szczegóły dotyczące wszelkich alertów dotyczących błędów poczty elektronicznej wyświetlonych po wystąpieniu błędu poczty elektronicznej. Szczegóły obejmują identyfikator błędu i wiadomość e-mail. W widoku tym wyświetlane są również informacje dotyczące tematu, adresu nadawcy i adresu odbiorcy związane z wiadomością e-mail, której dotyczy alert.

  Norton Community Watch

  Funkcja Norton Community Watch umożliwia wysłanie danych dotyczących podejrzanych zabezpieczeń lub aplikacji do firmy Symantec w celu analizy. Firma Symantec analizuje dane w celu wykrycia nowych zagrożeń.

  Widok Norton Community Watch w oknie Historia zabezpieczeń umożliwia wyświetlenie listy plików przesłanych do firmy Symantec w celu analizy. Na liście wyświetlane są również pliki w różnych stadiach wysyłki.

  Czyszczenie rejestru

  Rejestr systemu Windows może zawierać wpisy odwołujące się do nieistniejących plików. Takie uszkodzone wpisy rejestru mogą spowalniać komputer. Funkcja Czyszczenie rejestru skanuje komputer w poszukiwaniu uszkodzonych wpisów rejestru i usuwa je.

  W widoku Czyszczenie rejestru w oknie Historia zabezpieczeń wyświetlana jest lista przeprowadzonych na komputerze operacji funkcji Czyszczenie rejestru.

  Czyszczenie plików

  Funkcja Czyszczenie plików usuwa niepotrzebne pliki tymczasowe, w tym pliki pozostawione przez przeglądarkę internetową, słowa wpisywane w wyszukiwarkach internetowych i inne.

  W widoku Czyszczenie plików w oknie Historia zabezpieczeń wyświetlana jest lista przeprowadzonych na komputerze operacji funkcji Czyszczenie plików.

  Optymalizacja dysku

  Optymalizacja dysku to proces porządkowania fizycznego położenia plików. Pliki i metadane są rozmieszczane ponownie w taki sposób, aby skrócić czas dostępu do danych.

  W widoku optymalizacji dysku w oknie Historia zabezpieczeń wyświetlana jest lista przeprowadzonych na komputerze operacji optymalizacji dysku.

  Tryb dyskretny

  W trybie dyskretnym alerty i powiadomienia są pomijane, a większość operacji wykonywanych w tle zostaje tymczasowo wstrzymana.

  Widok Tryb dyskretny w oknie Historia zabezpieczeń umożliwia wyświetlenie zestawienia sesji trybu dyskretnego.

  Zestawienie zawiera następujące informacje:

  • Typ trybu dyskretnego, taki jak Tryb dyskretny lub Tryb cichy

  • Typ programu, który włącza tryb dyskretny, na przykład nagrywanie dysku lub nagrywanie telewizji

  • Nazwa określonego przez użytkownika programu, który włącza tryb dyskretny

  • Informacja, czy tryb dyskretny jest włączony czy wyłączony

  LiveUpdate

  Usługa LiveUpdate pobiera najnowsze aktualizacje definicji wirusów i aktualizacje programów dla wszystkich produktów firmy Symantec zainstalowanych na komputerze. Aktualizacje te chronią komputer użytkownika przed nowo wykrytymi zagrożeniami.

  W widoku LiveUpdate w oknie Historia zabezpieczeń wyświetlane są szczegóły operacji usługi LiveUpdate na komputerze. Szczegóły obejmują istotność, stan i czas trwania sesji usługi LiveUpdate na komputerze.

 4. Aby wyświetlić szczegóły elementu, kliknij odpowiedni wiersz.

  Aby wyświetlić dodatkowe informacje o elemencie, kliknij opcję Więcej szczegółów w okienku Szczegóły lub kliknij dwukrotnie żądany wiersz. W oknie Historia zabezpieczeń - szczegóły zaawansowane można wyświetlić szczegóły zaawansowane dotyczące elementu i podjąć niezbędne działania. W przypadku niektórych kategorii opcja Więcej szczegółów otwiera okno Informacje o pliku, w którym wyświetlane są szczegóły dotyczące wybranego zdarzenia funkcji Historia zabezpieczeń. Łącza Opcje w oknie Historia zabezpieczeń należy użyć w celu wybrania działania, które program Norton 360 Online ma przeprowadzać dla każdego elementu w tych kategoriach. W oknie Informacje o pliku w przypadku niektórych elementów dostępne jest również łącze Opcje.

Okno Historia zabezpieczeń - szczegóły zaawansowane - informacje

Wyszukiwanie w oknie Historia zabezpieczeń

Zarządzanie elementami poddanymi kwarantannie

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v5187720_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 07/11/2011